A veszélyhelyzet idejére módosultak a távmunka szabályai

Megjelent november 11-én Kormány 487/2020. (XI. 11.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról. A rendelet célja a távmunkára való átállás megkönnyítése a munkáltatók, és a munkavállalók számára.


K
öltségtérítés adható a távmunkában dolgozó munkavállalóknak

A veszélyhelyzet ideje alatt a igazolás nélkül, költségként elszámolható tételnek minősül a munka törvénykönyvéről szóló törvény távmunkavégzésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően, a munkaszerződésében foglaltak szerint távmunkavégzés keretében munkát végző munkavállalónak, a távmunkavégzéssel összefüggésben költségtérítés címén fizetett összegből a felek által előzetesen meghatározott, de legfeljebb havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 10 százalékának megfelelő összeg. Ha a távmunkavégzés nem érinti az egész hónapot, a havi összegnek a távmunkavégzéssel érintett napokkal arányos része. Feltéve, hogy a magánszemély a távmunkavégzéssel összefüggésben más költséget nem számol el.

El lehet térni a munkavédelmi törvény, és a munka törvénykönyvének távmunkára vonatkozó szabályaitól

A veszélyhelyzet ideje alatt a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény távmunkára vonatkozó szabályait nem kell alkalmazni.
Távmunkavégzés esetén a munkáltató tájékoztatja a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól, és a munkavállaló a munkavégzés helyét ezen munkakörülmények teljesülésére figyelemmel választja meg.

A veszélyhelyzet ideje alatt a munkavállaló és a munkáltató a munka törvénykönyvének távmunkára vonatkozó szabályaitól megállapodásban eltérhetnek.

A rendelet november 12-től hatályos, és a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó.

A jogszabály az alábbiakban letölthető.