A turisztikai ágazat megmentésének eszközei

A képviselők további intézkedéseket várnak az uniós turisztikai és utazási ágazat megmentésére és a koronavírus-járvány utáni időszakra való felkészítésére.

A 2020-as és az azt követő időszak közlekedéséről és idegenforgalmáról szóló állásfoglalást pénteken 587 szavazattal, 32 ellenszavazat és 46 tartózkodás mellett fogadta el a Parlament plenáris ülése.

Az állásfoglalás beazonosítja azokat a területeket, ahol az eddig meghozott intézkedések elégtelennek bizonyultak a 22,6 millió munkavállalót (azaz az uniós foglalkoztatottak 11,2 százalékát) foglalkoztató, és 2019-ben az uniós GDP 9,5 százalékát megtermelő szektor támogatására.

Túlélési esély a turisztikai üzletágnak A Parlament szerint

  • a közlekedési, kulturális és turisztikai ágazatban rövid távú finanszírozást kellene biztosítani a csőd szélére jutott vállalatoknak, és támogatást kellene nyújtani a munkavállalóknak, köztük az önfoglalkoztatóknak is; és
  • támogatni kell az ágazat hosszú távú helyreállítását és modernizációját: a Parlament gyorsan hozzáférhető támogatás biztosítására vonatkozó iránymutatást kér a Bizottságtól. A képviselők a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó keretköltségvetésben elkülönített forrásokat kérnek a fenntartható idegenforgalom számára.

A képviselők emellett az alábbi garanciákat várják a biztonság és a méltányosság érvényesülésére a turisztikai ágazatban:

  • a higiénére és egészségügyi szűrővizsgálatokra vonatkozó közös normák és részletes eljárások megállapítását;
  • korai figyelmeztető rendszer kifejlesztését, amely figyelmeztetné az utazni kívánókat a célállomásukon esetleg jelentkező egészségügyi kockázatra;
  • egy uniós biztonsági tanúsítási rendszer létrehozását a legszigorúbb higiénés és biztonsági normáknak megfelelő létesítmények és szolgáltatók beazonosítására;
  • információs kampány indítását a turizmusról és idegenforgalomról az Unión belüli turizmus népszerűsítésére, a járvány előtt az ágazatba vetett bizalom visszaszerzésére, és a turisták tájékoztatására a meglévő egészségügyi és higiénés intézkedésekről; valamint
  • annak biztosítását, hogy az átmenő- és az országok közötti forgalmat nem korlátozzák önkényesen bevezetett intézkedések és egyes tagállamok közötti bilaterális megállapodások.

A járvány tanulsága

A Parlament turisztikai válságkezelő eljárás kidolgozására ösztönzi a Bizottságot. Egy ilyen mechanizmus segítségével gyorsan és hatékonyan lehetne reagálni egy esetleges következő, hasonló léptékű válság beköszöntekor.

A képviselők történelmi lehetőséget látnak az uniós turisztikai szektor modernizálására és fenntarthatóbbá tételére, például helyi és vidéki turisztikai kezdeményezések felkarolására, vagy a szezonon kívüli utazás népszerűsítésére. Az Uniónak a környezetbarát, társadalmi szempontból felelős és stabil gazdasági alapokon nyugvó idegenforgalmat és turizmust kellene előmozdítania.

A Parlament szerint az uniós támogatásokat ki kell arra használni, hogy az infrastrukturális beruházásokat és a közlekedés- és turlizmusfejlesztést fenntarthatóbb, innovatív, ellenálló és jó minőségű termékek és szolgálgatások irányába mozdítsuk. A Parlament támgogatja, hogy a „biztonságos és intelligens úti cél” fogalma központi szerephez jusson a fenntartható, felelős és elérhető turizmus kialakítása során. További információ Az elfogadott szöveg itt lesz olvasható (2020.6.19.) A vita felvételről (2020.6.17.) Koronavírus - uniós válaszlépések Az Európai Bizottság utazással és a nyaralás megtervezésével kapcsolatos információs oldala.

További információ

Forrás: az Európai Parlament sajtóközlemény - 2020. június 22.