A tudás hasznosításának megerősítése

Az Európai Tanács következtetéseket fogadott el a tudás hasznosításának mint a reziliens és versenyképes ipar, valamint a stratégiai autonómia nyitott európai gazdaságban történő megvalósítása eszközének megerősítéséről. A következtetések fő célja megerősíteni a tudáshasznosítás támogatásának különböző módjait. Ennek érdekében számba veszi a tudáshasznosítás erősítésére irányuló közelmúltbeli kezdeményezéseket és iránymutatásokat, és javaslatokat tesz az európai innovációs környezet hiányosságainak megszüntetésére.

A tudás hasznosítása erőteljes eszköz iparunk versenyképességének fokozására és polgáraink életének javítására. Nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy a sokrétű tudáskincs a laboratórium falai között rekedjen – anélkül hogy társadalmunk javát szolgáló konkrét projektek formában hasznosulna. Csak akkor tudunk helyt állni a globális versenyben, és csak akkor tudunk a jövőbeli tudásalapú ipari forradalomban vezető szerepet vállalni, ha a lehető legjobban kiaknázzuk a kutatásban és az innovációban rejlő lehetőségeinket.

Willy Borsus, Vallónia miniszterelnök-helyettese, gazdasági, külkereskedelmi, kutatási és innovációs, területfejlesztési, mezőgazdasági, valamint a digitális gazdaságért, a duális szakképzési intézetért (IFAPME) és a kompetenciaközpontokért felelős miniszter

A következtetések tartalma

A tudás hasznosítása a kutatás és innováció révén nyert tudásból származó társadalmi és gazdasági érték létrehozásának folyamata az adatok, a know-how és a kutatási eredmények olyan termékekké, szolgáltatásokká, megoldásokká és tudásalapú szakpolitikákká való átalakítása révén, amelyek a társadalom javát szolgálják.

Ma elfogadott tanácsi következtetések középpontjában a tudáshasznosítási kapacitások megerősítése áll, amely egyrészt finanszírozási eszközök, szakpolitikák és keretek révén, másrészt pedig az innovációs környezetben a közvetítők és segítők hálózatának erősítésével válik lehetővé. A következtetésekben a Tanács foglalkozik azzal is, hogy ki kell alakítani a tudáshasznosítás kultúráját. Erre módot ad a kutatás és az ipar közötti együttműködés elősegítése, valamint a vállalkozói létre és az innovációra irányuló képzési programok tökéletesítése minden tudományágban.

Háttér

A tudás hasznosítása visszatérő téma volt a Tanács kutatással foglalkozó ülésein. A Tanács 2022 decemberében elfogadta a tudás hasznosítására vonatkozó vezérelvekről szóló tanácsi ajánlást, 2023 decemberében pedig a miniszterek irányadó vitát tartottak „A kutatás hasznosítása mint a gazdasági és ipari helyreállítás és reziliencia eszköze” címmel.

Forrás: Az Európai Unió Tanácsa, 2024.05.23.