A szakképzési szabályozás kapcsolata az Mt.-től eltérő egyéb jogszabályokkal

Megkaptuk az ITM szakmai állásfoglalását azon jogviszonyok kezelését illetően, amelyeket nem az Mt. szabályoz. A kérdést a saját dolgozók képzése Szkr. 248. § (1)-(2) bekezdése alapján történő megszervezésének nehézségei miatt fogalmaztuk meg, kifejezetten a szociális és vízügyi képzéseket érintően. A következőkben röviden összefoglaljuk a jogalkotó szakmai válaszát:

 

  • A közalkalmazotti jogviszony megléte esetén az nem alakítható át munkaviszonnyá, a közalkalmazotti kinevezés nem módosítható annak érdekében, hogy a szakképzési munkaszerződés elemeit tartalmazza a munkaszerződéses munkaviszony esetéhez hasonlóan. Ugyanez vonatkozik az egyéb jogviszonyok (közszolgálati, egészségügyi szolgálati) esetére is.
  • Nincs akadálya annak, hogy a saját közalkalmazotti jogviszonyban álló „munkavállalókkal” szakképzési munkaszerződést kössön a munkáltató.

 

Megjegyezzük, hogy a külön szakképzési munkaszerződés kötésének is vannak nehézségei (pl. bérfeszültség az ágazatban dolgozók között).