A digitális piacokról szóló jogszabály

A digitális piacokról szóló uniós jogszabályt 2023. május elejétől kell alkalmazni. Az új rendelet véget vet az onlineplatform-gazdaságban kapuőrként működő vállalatok tisztességtelen gyakorlatainak. A rendeletre irányuló javaslatot a Bizottság 2020 decemberében terjesztette elő, és azt az Európai Parlament és a Tanács rekord gyorsasággal, 2022 márciusában elfogadta.

A digitális piacokról szóló jogszabály meghatározza, hogy egy nagy online platform mikor minősül „kapuőrnek”. Ezek olyan digitális platformok, amelyek fontos „kapuként” szolgálnak a fogyasztók és az üzleti felhasználók között, és amelyek pozíciója lehetővé teszi számukra, hogy magán-szabályalkotóként lépjenek fel, ezáltal szűk keresztmetszetet előidézve kontrollálják a piaci folyamatokat a digitális gazdaságban. E kérdések kezelése érdekében a digitális piacokról szóló jogszabály meghatározza azokat a kötelezettségeket, amelyeket ezeknek a platformoknak a jövőben tiszteletben kell tartaniuk, ideértve bizonyos magatartások tilalmát is.

A kapuőrök minősítése

A digitális piacokról szóló jogszabályban felsorolt úgynevezett „alapvető platformszolgáltatások” közül egyet vagy többet üzemeltető vállalatok kapuőrnek minősülnek, ha megfelelnek a lentebb ismertetett követelményeknek. A szóban forgó szolgáltatások a következők: online közvetítő szolgáltatások, például alkalmazás-áruházak, online keresőprogramok, közösségi hálózati szolgáltatások, egyes üzenetküldő szolgáltatások, videomegosztóplatform-szolgáltatások, virtuális asszisztensek, webböngészők, felhőszolgáltatások, operációs rendszerek, online piacterek és hirdetési szolgáltatások.

Három fő ismérv határozza meg, hogy egy vállalkozás a digitális piacokról szóló jogszabály hatálya alá tartozik-e:

1. a vállalat olyan méretű, hogy az hatással van a belső piacra: ha a vállalat meghatározott éves árbevételt ér el az Európai Gazdasági Térségben (EGT), és legalább három uniós tagállamban nyújt alapvető platformszolgáltatást;
2. az üzleti felhasználók számára fontos, a végső fogyasztók elérését lehetővé tevő kaput ellenőriz: ha a vállalat havonta legalább 45 millió, az Unió területén található vagy ott letelepedett aktív végfelhasználónak, valamint évente legalább 10 000 aktív, az Unió területén letelepedett üzleti felhasználónak nyújt alapvető platformszolgáltatást;
3. a vállalat helyzete szilárd és tartós: abban az esetben, ha a vállalat az elmúlt három évben megfelelt a második feltételnek.
A kapuőrök minősítésére irányuló eljárásról további információk találhatók a digitális piacokról szóló jogszabállyal kapcsolatos Kérdések és válaszok között.

A kötelezettségek és tilalmak egyértelmű listája

A digitális piacokról szóló jogszabály felsorolja azokat a kötelezettségeket és tilalmakat, amelyeket a kapuőröknek napi működésük során tiszteletben kell tartaniuk a tisztességes és nyitott digitális piacok biztosítása érdekében. Ezek a kötelezettségek hozzá fognak járulni ahhoz, hogy a vállalkozások termékeik és szolgáltatásaik minősége alapján beléphessenek e piacokra és a kapuőrök versenytársaivá válhassanak, nagyobb teret biztosítva számukra az innovációhoz.

Ha a kapuőr olyan gyakorlatokat folytat, mint például a saját szolgáltatásainak előnyösebb helyzetbe hozása vagy annak megakadályozása, hogy szolgáltatásainak üzleti felhasználói elérjék a fogyasztókat, ez akadályozhatja a versenyt, ami kevesebb innovációhoz, alacsonyabb minőséghez és magasabb árakhoz vezet. Ha a kapuőr olyan tisztességtelen gyakorlatokat folytat, mint például az alkalmazás-áruházakhoz való tisztességtelen hozzáférési feltételek előírása vagy a más forrásokból származó alkalmazások telepítésének megakadályozása, a fogyasztók valószínűleg magasabb költségekkel számolhatnak, vagy ténylegesen el is eshetnek az alternatív szolgáltatások nyújtotta előnyöktől.

A következő lépések

Hatálybalépésével a digitális piacokról szóló jogszabály kulcsfontosságú végrehajtási szakaszba lép, és hat hónap múlva, 2023. május 2-án alkalmazandóvá válik. Azt követően a potenciális kapuőröknek legkésőbb 2023. július 3-ig értesíteniük kell a Bizottságot alapvető platformszolgáltatásaikról, amennyiben elérik a digitális piacokról szóló jogszabály által megállapított küszöbértékeket.

Miután a Bizottsághoz minden értesítés beérkezett, 45 munkanap áll majd a rendelkezésére, hogy értékelje, az adott vállalkozás megfelel-e a küszöbértékeknek, és kapuőrnek minősítse azt (a legkésőbbi lehetséges benyújtás esetén erre 2023. szeptember 6-ig kerülne sor). Minősítésüket követően a kapuőröknek hat hónap áll majd rendelkezésükre, hogy – legkésőbb 2024. március 6-ig – teljesítsék a digitális piacokról szóló jogszabályban előírt követelményeket.

A digitális piacokról szóló jogszabály végrehajtásának előkészítése érdekében a Bizottság már most proaktívan együttműködik az ágazati érdekelt felekkel az új szabályoknak való hatékony megfelelés biztosítása érdekében. Emellett a következő hónapokban a Bizottság számos technikai munkaértekezletet fog szervezni az érdekelt felekkel hogy felmérje, hogyan vélekednek harmadik felek azzal kapcsolatban, hogy a kapuőrök megfelelnek-e a digitális piacokról szóló jogszabály szerinti kötelezettségeiknek. E munkaértekezletek közül az elsőre 2022. december 5-én kerül sor, és témája elsősorban a jogszabály „önpreferenciára” vonatkozó rendelkezése lesz.

Végezetül a Bizottság jelenleg egy végrehajtási rendeleten is dolgozik, amely az értesítéssel kapcsolatos eljárási kérdésekre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

Háttér-információk

A Bizottság a digitális piacokról szóló jogszabályra irányuló javaslatát 2020 decemberében terjesztette elő a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályra irányuló javaslattal együtt, a digitális kapuőrként eljáró online platformok bizonyos magatartásai által az uniós egységes piacra gyakorolt negatív következmények kezelése céljából.

A digitális piacokról szóló jogszabály érvényesítése szilárd felügyeleti rendszer révén történik majd, melynek keretében a Bizottság lesz a szabályok egyedüli őre, szoros együttműködésben az uniós tagállamok hatóságaival. A Bizottságnak lehetősége lesz arra, hogy a vállalat világméretű forgalmának legfeljebb 10%-áig, ismételt jogsértés esetén pedig legfeljebb 20%-áig terjedő bírságokat, illetve kényszerítő bírságokat szabjon ki. Rendszeres jogsértések esetén a Bizottság a kötelezettségek hatékonyságának biztosításához szükséges magatartási vagy strukturális korrekciós intézkedéseket is előírhat, beleértve a további felvásárlások tilalmát is.

Végezetül a digitális piacokról szóló jogszabály felhatalmazza a Bizottságot olyan piaci vizsgálatok lefolytatására, amelyek biztosítják, hogy a rendeletben meghatározott kötelezettségek a digitális piacok folyamatosan változó környezetében is naprakészek legyenek.

Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2022. október 31.