A Bizottság további támogatást kínál a szárazság hatásaival küzdő európai mezőgazdasági termelők részére

A mezőgazdasági termelők előre megkaphatják a közvetlen kifizetéseket és a vidékfejlesztési kifizetéseket, és rugalmasabban használhatják a rendes körülmények között nem termelésre szolgáló földterületeket állataik takarmányozása érdekében. A folyamatos és hosszan tartó szárazság számos uniós országban jelentős hatást gyakorol a szántóföldi növények termesztésére és az állatok takarmányozására, ami az állatok jólétét is befolyásolhatja. Ezen túlmenően az állati takarmány mennyiségének csökkenése különleges hatást gyakorol az állattenyésztők jövedelmére is, mivel ha az év folyamán később takarmányhiány lép fel, akkor növekedni fognak a ráfordítási költségeik. Phil Hogan mezőgazdaságért felelős biztos kijelentette: „Nagyon aggasztónak tartom e hosszan tartó éghajlati fejleményeket. Már több érintett ország miniszterével kapcsolatba léptem, hogy megvitassuk a helyzetet és naprakész értékelést kapjak annak hatásairól. A Bizottság – mint mindig – készen áll arra, hogy a szárazság által sújtott mezőgazdasági termelőket számos eszközzel támogassa, többek között magasabb összegű előlegekkel, valamint az ökologizálással kapcsolatos követelmények és az állami támogatások tekintetében biztosított eltérésekkel. A közös agrárpolitika eddig is biztonsági hálót nyújtott azon mezőgazdasági termelők számára, akiknek előre nem látható események kezelésével kell megküzdeniük. Arra biztatom a tagállamokat, hogy vizsgálják meg a jogszabályaink által biztosított összes lehetséges intézkedést.” A közös agrárpolitika hatályos jogszabályai alapján történő támogatás mellett két konkrét határozat született a szárazság kezelésével küzdő mezőgazdasági termelők megsegítése érdekében: Magasabb összegű előlegek: a mezőgazdasági termelők közvetlen kifizetéseik 70%-át és a vidékfejlesztési program keretében folyósított kifizetések 85%-át már 2018. október közepéig megkapják, úgyhogy nem kell decemberig várniuk pénzforgalmi helyzetük javulására; Eltérések egyes ökologizálási követelményektől: nevezetesen a növénytermesztés diverzifikálásával és az ökológiai jelentőségű területekkel kapcsolatos szabályoktól a parlagon hagyott földterületek tekintetében – annak érdekében, hogy az ilyen földterületek felhasználhatók legyenek takarmányozás céljából. Az ökologizálással kapcsolatos további eltérések elfogadása is megfontolás tárgyát képezi, hogy a mezőgazdasági termelők nagyobb szabadsággal állíthassák elő a szükséges takarmányt. Ezek az intézkedések különösen az állattenyésztők számára lesznek előnyösek. A KAP keretében már rendelkezésre álló támogatások A mezőgazdasági állami támogatásokra vonatkozó hatályos szabályok értelmében bizonyos különleges feltételek mellett a szárazság okozta károk 80%-áig (illetve a hátrányos természeti adottságú területeken legfeljebb azok 90%-áig) nyújtható támogatás. A takarmánybeszerzés támogatásra jogosíthatja fel a mezőgazdasági termelőket, hiszen anyagi kárt vagy jövedelemkiesést jelent. A kár megtérítése (az úgynevezett „csekély összegű támogatás”) a Bizottság értesítése nélkül is megadható. A tagállamok három év alatt legfeljebb 15 000 EUR támogatást nyújthatnak mezőgazdasági termelőnként. A jelenlegi KAP-jogszabályok a vidékfejlesztés tekintetében is számos lehetőséget biztosítanak: Amennyiben egy tagállam „természeti katasztrófának” minősíti a szárazság okozta helyzetet, akár 100%-os támogatást is nyújthat a szárazság által károsított mezőgazdasági termelési potenciál helyreállításához. A pénz olyan beruházásokra fordítható, mint például a legelők újraültetése. Ez az intézkedés visszamenőlegesen is alkalmazható. A mezőgazdasági termelők értesíthetik a nemzeti hatóságokat a kivételes körülmények eseteiről, a tagállam pedig mentesítheti őket a különböző rendszerek keretében tett kötelezettségvállalásaik alól. Például a mezőgazdasági termelőknek lehetőségük nyílik arra, hogy takarmányozási célra puffersávokat alkalmazzanak. A tagállamok kockázatkezelési eszközökkel is támogathatják a mezőgazdasági termelőket. Például pénzügyi hozzájárulásukkal elősegíthetik, hogy az érintett mezőgazdasági termelők a kölcsönös kockázatkezelési alapokból pénzügyi ellentételezéshez jussanak. Ezenkívül azok a gazdálkodók, akik az átlagos éves jövedelmük 30%-át meghaladó jövedelemveszteséget tapasztalnak, pénzügyi ellentételezésben részesülnek. A tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy évente egyszer módosítsák vidékfejlesztési programjukat annak érdekében, hogy az a fent meghatározott intézkedések valamelyikét is magában foglalja. Ezen intézkedéseken túlmenően, valamint az aszályhelyzet európai műholdakkal való folyamatos nyomon követése mellett a Bizottság kapcsolatba lép valamennyi tagállammal, hogy naprakész információkat kapjon a tavaszi és a nyári szárazság mezőgazdasági termelőkre gyakorolt hatásairól. Az augusztus 31-ig benyújtandó információk a Bizottság válaszreakciójának értékelését, az eddig meghozott intézkedések módosítását és a szükségesnek ítélt további intézkedésekre vonatkozó döntések meghozatalát fogják szolgálni. Forrás: Európai Bizottság sajtóközleménye - 2018. augusztus 2.
Szerző: Piti Enikő
2018.08.29.