A Bizottság online eszközt indít annak mérésére, hogy Európa és Ázsia milyen mértékben kapcsolódik egymáshoz

A Brüsszelben megrendezett 12. Ázsia–Európa találkozó (ASEM-csúcstalálkozó) egyik eredményeként az Európai Bizottság bemutatta az ASEM fenntartható konnektivitási portált: egy olyan online eszközt, amely az adatok széles körét kínálja a két kontinens közötti politikai, gazdasági és társadalmi kapcsolatokról. Az ASEM fenntartható konnektivitási portál – a kísérő jelentéssel együtt – 30 európai ország, 19 ázsiai ország, Ausztrália és Új-Zéland (együttesen az ASEM-országok) közötti konnektivitás mértékébe nyújt betekintést. Egy kiegészítő tanulmány szerint az ASEM-országok közötti kapcsolatok erősebbek, mint a világ többi részével fennálló kapcsolatok, de a bennük rejlő lehetőségeket még messze nem sikerült maradéktalanul kiaknázni. Navracsics Tibor, az oktatásért, a kultúráért, az ifjúságért és a sportért, valamint a Közös Kutatóközpontért (JRC) felelős biztos kifejtette: „Európán, illetve Ázsián belül jelenleg ötször erősebb a konnektivitás, mint Európa és Ázsia között. Ezért e kapcsolatokat jelentős mértékben fokozhatjuk. A Bizottság Közös Kutatóközpontja által kifejlesztett ASEM fenntartható konnektivitási portál döntő szerepet játszhat azzal, hogy segítséget nyújt a politikai döntéshozóknak, a vállalkozásoknak, a befektetőknek és a kutatóknak az együttműködés hiányosságainak felismeréséhez, döntően pedig a hiányosságok áthidalására vonatkozó ötletek kidolgozásához.” A portál ezenkívül részletes tájékoztatást nyújt az egyes országokról és más partnerekkel fennálló kétoldalú kapcsolataikról, valamint egységes hozzáférési pontot biztosít az adatokhoz a politikai döntéshozók, a kutatók, a vállalkozások, a polgárok és más érdekeltek számára. Az együttműködés terén fennálló kapcsolatok és hiányosságok azonosításával a portál felhasználható a kereskedelem és a társadalmi kapcsolatok előmozdítására. Az új eszköz azt mutatja, hogy még jelentős kiaknázatlan lehetőségek léteznek: az Európa és Ázsia közötti interkontinentális gazdasági együttműködés az ASEM teljes gazdasági együttműködésének csupán 20%-át teszi ki, míg a fennmaradó rész Európán belüli, illetve Ázsián belüli együttműködésként valósul meg, Európa és Ázsia között évente több mint 1,3 billió EUR értékű árukereskedelem folyik, ugyanakkor a fő kereskedelmi forgalom továbbra is a vonatkozó blokkokon belül marad, az Európa és Ázsia közötti évi közel 78,1 milliárd EUR értékű közvetlen külföldi befektetés (kkb) még mindig csak az ASEM keretében megvalósuló összes kkb kevesebb mint 30%-át teszi ki. A konnektivitás azonban nem csupán gazdasági előnyökkel jár. A tanulmány azt is bizonyítja, hogy a fokozottabban összekapcsolt országokban alacsonyabb a szegénység szintje, egyenlőbb társadalom és magasabb a felsőoktatásban részt vevő hallgatók száma. A többi országhoz szorosan kapcsolódó országokban szabadabb a sajtó és alacsonyabb a korrupció szintje, ugyanakkor inkluzívabbak a kisebbségek tekintetében, és a nem kormányzati szervezetek is fokozottabban vannak jelen. A konnektivitás javításához elengedhetetlenek az erős intézményi és politikai kapcsolatok, amelyek többnyire nem függnek az ország gazdaságának méretétől. Például a kétoldalú kereskedelem nemcsak a kereskedelmi megállapodásokkal korrelál pozitívan, hanem a nagykövetségek közötti kapcsolatokkal is, amelyek viszont a fokozottabb hallgatói mobilitással függnek össze. Ugyanakkor a vízummentes utazással a nemzetközi járatok megnövekedett száma és fokozottabb kutatási együttműködés jár együtt. Forrás: Európai Bizottság sajtóközlemény - 2018. október 19.
Szerző: Piti Enikő
2018.10.25.