Projektekhez ad támogatást az Európai Beruházási Bank

Az Európai Beruházási Tanácsadó Platformnak köszönhetően összesen 34 milliárd euró értékű projektekhez nyújthat támogatást az Európai Beruházási Bank.

- A Tanácsadó Platformhoz 2015 óta 2 300 tanácsadási támogatásra irányuló kérelmet nyújtottak be.

- A kérelmek többsége a kohéziós országokból érkezett.

- Ezek eredményeként több mint 150, összesen 34 milliárd eurót kitevő értékű projekthez kértek finanszírozást az Európai Beruházási Banktól, ezzel bővítve a beruházási projektek tárházát.

Az Európai Beruházási Tanácsadó Platform közzéteszi 2019. évi éves jelentését, amelyben beszámol arról, milyen hatást gyakorolt tevékenysége EU-szerte. Az európai beruházási terv kulcsfontosságú részeként 2015-ben létrehozott Tanácsadó Platformhoz eddig több mint 2 300, tanácsadási támogatásra és technikai tanácsadásra irányuló kérelmet nyújtottak be. Az EU minden részéről érkeznek ilyen kérelmek, többségük a kohéziós országokból, mindenekelőtt Lengyelországból, Bulgáriából és Romániából. A Tanácsadó Platformtól kapott támogatás közvetlen eredményeként jelenleg 150, összesen 34 milliárd euró értékű beruházási projekt esetében mérlegelik az Európai Beruházási Bank általi finanszírozás lehetőségét. E projektek mintegy fele potenciálisan jogosult az Európai Stratégiai Beruházási Alap támogatására. Ez a szám várhatóan növekedni fog, ahogy a tanácsadási támogatás beruházásra alkalmas projekteket eredményez.

Paolo Gentiloni gazdaságpolitikai biztos így nyilatkozott: „A helyi önkormányzatok és projektgazdák által igénybe vehető, személyre szabott technikai segítségnyújtás hozzájárulhat ahhoz, hogy hozzájussanak a projektjeik megvalósításához szükséges finanszírozáshoz. Az Európai Beruházási Tanácsadó Platformnak köszönhetően akár 34 milliárd eurós finanszírozásban részesülhetnek majd különféle projektek, többek között olyanok, amelyek a tiszta energia, az innováció, valamint az intelligens és szociális infrastruktúra előmozdítására irányulnak. A szerzett pozitív tapasztalatokat fel fogjuk használni az InvestEU Tanácsadó Platform kialakítása során.”

Liljana Pavlova, az EBB alelnöke kijelentette: „A banki elvárásoknak megfelelő, minőségi projektek kidolgozása évek óta jelentős kihívást jelent az európai országok többségének, ami korlátozza a beruházásokat, a növekedést és a fejlesztést, különösen a kohéziós országok esetében. Büszkék lehetünk arra, hogy a Tanácsadó Platform milyen eredményesen nyújtott segítséget az európai köz- és magánszektor számára e kihívás legyőzéséhez és ahhoz, hogy az érintett szereplők az EBB jelzésértékű szerepvállalásának köszönhetően további finanszírozáshoz jussanak. A Platform fontos támogatást jelentett az európai projektgazdák számára abban, hogy az európai beruházási terv kiemelt céljaival összhangban határozzák meg, készítsék elő és hajtsák végre a beruházásokat”.

Tiszta energia, biztonságos közúti közlekedés, szociális lakhatás és egészségügyi ellátás

A Tanácsadó Platform személyre szabott tanácsadási szolgáltatásokat és technikai támogatást nyújt számos ágazat számára. Városok, régiók, magánszektorbeli projektgazdák és kisvállalkozások fordulnak hozzá erre irányuló kérelemmel. Íme néhány példa a támogatásban részesített projektekre:

- Környezetbarát városi buszok integrálása Szófiában és Flandriában
- Klímastartégia kialakítása Firenzében
- Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése Romániában
- A közúti közlekedésbiztonság javítása Görögországban
- Energiahatékony utcai világítás felszerelése Vilniusban
- A megfizethető lakhatási lehetőségek bővítése Poznańban

További esettanulmányok érhetők el a Tanácsadó Platform honlapján.

Háttér-információk

Az Európai Beruházási Tanácsadó Platform az Európai Beruházási Bank Csoport és az Európai Bizottság által az európai beruházási terv keretében létrehozott partnerség. A Tanácsadó Platform célja, hogy egységes hozzáférési pontként szolgáljon a különböző jellegű tanácsadási és technikai segítségnyújtási szolgáltatásokhoz. A Platform az EU egészében támogatja a beruházási projektek meghatározását, előkészítését és fejlesztését. Tanácsadói közvetlenül együttműködnek a projektgazdákkal annak érdekében, hogy a beruházási projektek támogatására személyre szabott tanácsadási csomagot alakítsanak ki.

Bár a Tanácsadó Platform összetett, nagyléptékű tanácsadási kérelmekre szakosodik, azt is figyelembe veszi, hogy egyes projektgazdáknak csak néhány órát vagy napot igénybe vevő, kisegítő stratégiai tanácsadásra van szükségük ahhoz, hogy megtalálják a megfelelő irányt. A Tanácsadó Platform a létrejötte óta több mint 700, a közlekedés, az energiaügy, az innováció és az egészségügy ágazatában dolgozó projektgazda számára nyújtott ilyen jellegű támogatást.

E tanácsadási támogatás helyi szinten történő eredményes biztosítása céljából a Tanácsadó Platform helyi partnerek – nemzeti fejlesztési bankok és intézmények – bevonásával hálózatot hozott létre, finanszírozással és technikai támogatással erősítve meg a partnerek tanácsadói kapacitásait. A Platform eddig több mint 3 millió eurót kötött le a helyi partnerek tanácsadói programjainak megerősítésére a Bulgária, Magyarország, Franciaország, Litvánia, Olaszország, illetve Szlovénia nemzeti fejlesztési bankjaival és intézményeivel aláírt hét finanszírozási megállapodás keretében. A Platform emellett továbbra is finanszírozza az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank kisvállalkozás-támogató programját Romániában, Bulgáriában, Horvátországban és Görögországban.

Forrás: az Európai Bizottság Sajtószolgálata, 2020. május 14.