2024. évi költségvetés-politikai iránymutatás az Európai Bizottságtól

Az Európai Bizottság iránymutatást tett közzé a tagállamoknak a jövő évi költségvetési politikájuk alakításához és összehangolásához. Az időzítés szempontjából nem mellékes, hogy már megkezdődtek a megbeszélések a jövőbeli gazdasági kormányzási keretről. 2024-ben a költségvetési politikának általánosságban véve mindegyik tagállamban biztosítania kell az államadósság szintjének középtávú fenntarthatóságát, valamint elő kell mozdítania a fenntartható és inkluzív növekedést.

Az általános mentesítési rendelkezés deaktiválásának és a gazdasági kormányzás folyamatban lévő felülvizsgálatának következményei

A Stabilitási és Növekedési Paktum általános mentesítési rendelkezése, amelynek alapján súlyos gazdasági visszaesés esetén átmenetileg el lehet térni a szokásosan alkalmazandó költségvetési követelményektől, 2023 végétől már nem alkalmazható. Az általános mentesítési rendelkezés alkalmazási időszakának lezárultával ismét számszerűsített és differenciált országspecifikus költségvetés-politikai ajánlások várhatók.

Már megkezdődtek a megbeszélések egy, a Bizottság 2022 novemberében előterjesztett reformelképzelésein alapuló felülvizsgált gazdasági kormányzási keret kialakításáról. Amíg az új gazdasági kormányzási keret működésbe nem lép, a világjárvány utáni új helyzetre tekintettel nem lenne helyénvaló, ha visszatérnénk a Stabilitási és Növekedési Paktum szabályainak kizárólagos alkalmazásához, vagyis az általános mentesítési rendelkezés 2020. évi aktiválása előtti állapothoz.

Mivel a gazdasági kormányzás folyamatban lévő felülvizsgálatának eredményén alapuló új jogi keret még nem született meg, továbbra is a jelenlegi jogi keretet kell alkalmazni. A jövőbeli uniós költségvetési szabályok hatékony működésének megalapozása és a jelenlegi kihívások figyelembevétele érdekében azonban a Bizottság reformelképzeléseinek egyes elemeit, melyek összhangban vannak a jelenlegi szabályozási kerettel, be lehetne építeni a költségvetési felügyeleti ciklusba.

A Bizottság ezért készen áll arra, hogy 2024-re olyan országspecifikus ajánlásokat javasoljon a költségvetési politika terén, amelyek mennyiségi követelményt, valamint a beruházások és az energetikai intézkedések tekintetében minőségi iránymutatást tartalmaznak majd. Ezek az ajánlások a Bizottság reformelképzeléseiben javasolt kritériumokra épülnek majd, ugyanakkor a Stabilitási és Növekedési Paktum jelenlegi jogi keretével is összhangban lesznek.

Iránymutatás a stabilitási és konvergenciatervek elkészítéséhez

A Bizottság felkéri a tagállamokat, hogy stabilitási és konvergenciaprogramjukban határozzanak meg olyan költségvetési célértékeket, amelyek megfelelnek a Bizottság reformelképzeléseiben meghatározott költségvetési kiigazítási kritériumoknak. A tagállamok arra is felkérést kapnak, hogy vitassák meg, reform- és beruházási terveik – a reformelképzelésekben meghatározott kritériumokkal összhangban – várhatóan hogyan járulnak hozzá a költségvetés fenntarthatóságához, valamint a fenntartható és inkluzív növekedéshez, ideértve a zöld és a digitális átállással, valamint a rezilienciaépítéssel kapcsolatos célokat is.

A Bizottság készen áll arra, hogy 2024-re vonatkozóan olyan országspecifikus költségvetési ajánlásokat javasoljon, amelyek:

  • összhangban vannak a tagállamok saját stabilitási és konvergenciaprogramjában meghatározott célértékekkel, feltéve, hogy ezek a célértékek lehetővé teszik, hogy az államadósság-ráta csökkenő pályára kerüljön vagy prudens szinten maradjon, és a költségvetési hiány középtávon a GDP 3%-ában meghatározott referenciaérték alatt mozogjon;
  • számszerűsítettek és a tagállamok államháztartási helyzete alapján differenciáltak;
  • a Bizottság reformelképzeléseiben javasolt nettó elsődleges kiadásokon alapulnak.

Emellett a Bizottság – országspecifikus költségvetés-politikai ajánlásaiban – nagy hangsúlyt fog helyezni a közberuházásokra. A tagállamoknak továbbra is védeniük kell a nemzeti finanszírozású beruházásokat, és gondoskodniuk kell a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből és más uniós alapokból származó források hatékony felhasználásáról, különösen a zöld és digitális átállással, valamint a rezilienciaépítéssel kapcsolatos célokat illetően.

Az országspecifikus ajánlások az energetikai intézkedések költségvetési terhével kapcsolatban is iránymutatással szolgálnak majd.

A túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtása

Tekintettel arra, hogy a makrogazdasági és költségvetési kilátásokat még mindig nagy bizonytalanság övezi, a Bizottság úgy véli, hogy idén tavasszal nem lenne helyénvaló túlzotthiány-eljárást kezdeményezni a tagállamokkal szemben. A Bizottság javasolni fogja a Tanácsnak, hogy – a 2023. évi adatok alapján és a hatályos jogi rendelkezésekkel összhangban – 2024 tavaszán indítson túlzotthiány-eljárásokat.

Ajánlatos, hogy a tagállamok ezt szem előtt tartva hajtsák végre a 2023. évi költségvetésüket, továbbá ennek figyelembevételével készítsék el idén tavasszal stabilitási és konvergenciaprogramjaikat, illetve dolgozzák ki idén ősszel 2024-re szóló költségvetésiterv-javaslataikat.

A gazdasági kormányzásra vonatkozó, hamarosan benyújtásra kerülő javaslatok

Folyamatban vannak a gazdasági kormányzási keret reformjáról szóló megbeszélések, melyek a Bizottság 2022 novemberében előterjesztett reformelképzelésein alapulnak. Számos kulcsfontosságú kérdésben közeledtek egymáshoz az álláspontok. Egyes kérdéseket azonban még tisztázni kell.

A Bizottság jogalkotási javaslatokat szándékozik benyújtani az ECOFIN Tanács és az Európai Tanács közelgő, 2023 márciusában tartandó ülése után.

További lépések

Ez a közlemény előzetes költségvetés-politikai iránymutatással szolgál 2024-re vonatkozóan, amelyet a Bizottság 2023 májusában, az európai szemeszter tavaszi csomagjának részeként szükség szerint frissíteni fog.

Az iránymutatás frissített változata figyelembe fogja venni a globális gazdasági helyzetet, az egyes tagállamok sajátos helyzetét, a gazdasági kormányzási keret jelenlegi felülvizsgálatáról folytatott eszmecsere terén tett előrehaladást, valamint a Tanácsban folytatott szakpolitikai megbeszéléseket.

A Bizottság arra kéri a tagállamokat, hogy stabilitási és konvergenciaprogramjuk kidolgozása során vegyék figyelembe ezt az iránymutatást.

Háttér-információk

A mai iránymutatás célja, hogy segítséget nyújtson a tagállamoknak stabilitási és konvergenciaprogramjuk elkészítéséhez, és azon belül középtávú költségvetési-strukturális terveik kidolgozásához. Az iránymutatást tavasszal országspecifikus költségvetési ajánlások követik. A Bizottság ezeknek az ajánlásoknak a mentén fogja nyomon követni a tagállamok költségvetési intézkedéseit, kezdve az euróövezeti tagállamok 2024-re vonatkozó költségvetésiterv-javaslataival, amelyeket ősszel fog értékelni.

A Bizottság 2022 novemberében tette közzé a gazdasági kormányzási keret reformjára vonatkozó elképzeléseit. A javaslat fő célkitűzései a következők: a nemzeti felelősségvállalás javítása, a keret egyszerűsítése és középtávú célok előtérbe helyezése – mindezt erőteljesebb és következetesebb végrehajtással kombinálva.

 

Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2023. március 8.