2022 végéig a 10 évnél idősebb autókat is használhatják a taxisok

Egy november 4-én megjelent rendelet könnyítést tartalmaz a taxis vállalkozásokra vonatkozóan. 2022. december 31-ig azokat az autókat is használhatják személyszállításra, melyek életkora a forgalmi engedélybe bejegyzett első nyilvántartásba vétel időpontjától számított 10. éve a 2020. március 1. és 2022. december 31. közötti időszakban éri el.

A szabály azon vállalkozások által üzemben tartott személygépkocsik tekintetében alkalmazható, amelyek a vállalkozás 2020. március 1. napján hatályos tevékenységi engedéllyel, valamint az általa üzemben tartott személygépkocsira kiadott, hatályos engedélykivonattal rendelkezett.

A cserére vonatkozó szabályozás 2018-tól van hatályban, és előírja, hogy a személytaxi-szolgáltatáshoz használt személygépkocsi forgalmi engedélybe bejegyzett első nyilvántartásba vétel időpontjától tíz naptári évnél több nem telhet el, és a környezetvédelmi osztályba sorolása legalább Euro III. szintnek megfelelő kell, hogy legyen.

A 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 6. § 6. és 7. bekezdésében olvashatók a változások.