2018. tavaszi gazdasági előrejelzés: A fellendülés az új kockázatok ellenére is folytatódik

Az EU-ban és az euróövezetben a növekedés üteme 2017-ben felülmúlta a várakozásokat: 2,4 %-kal tízéves csúcsot ért el. E növekedés az EU-ban és az euróövezetben egyaránt várhatóan 2018-ban is erős marad (2,3 %), 2019-ben pedig elhanyagolható módon 2 %-ra lassul. A magánfogyasztás intenzív maradt, míg az export és a beruházások növekedtek. A munkanélküliség tovább csökken, mostanra elérte a válság előtti szintet. A gazdaság azonban egyre inkább ki van téve a külső kockázati tényezőknek, amelyek megerősödtek és negatívabbá váltak. Az erőteljes növekedés elősegíti a költségvetési hiány és az adósságszint további csökkentését, valamint a munkaerőpiaci feltételek javulását. A teljes euróövezeti hiány jelenleg a GDP kevesebb mint 1 %-a, és az előrejelzések szerint idén minden euróövezeti tagállamban 3 % alá csökken majd. Valdis Dombrovskis, az euróért és a szociális párbeszédért felelős alelnök, aki egyben a pénzügyi stabilitásért, a pénzügyi szolgáltatásokért és a tőkepiaci unióért felelős biztos is, így nyilatkozott: „Az európai gazdasági bővülés idén és jövőre is valószínűleg egyenletes ütemben folytatódik, támogatva a további munkahelyteremtést. A közeljövőben azonban fokozott kockázatok is megjelennek. E jelenlegi kedvező időszakban ezért gazdaságainkat még ellenállóbbá kell tennünk. Ez azt jelenti, hogy költségvetési tartalékokat kell építenünk, meg kell reformálnunk gazdaságainkat annak érdekében, hogy támogassuk a termelékenységet és a befektetéseket, valamint növekedési modellünket inkluzívabbá kell tennünk. Mindez azt is jelenti, hogy a gazdasági és monetáris uniónk alapjait meg kell szilárdítanunk.” Pierre Moscovici, a gazdasági és pénzügyekért, valamint az adó- és vámügyért felelős biztos kijelentette: „Európa továbbra is élvezi az erőteljes növekedést, amely révén a munkanélküliséget sikerült a tízéves mélypontra visszaszorítani . A beruházások növekednek, az államháztartások javulnak, az euróövezeti hiány pedig idén várhatóan a GDP 0,7 %-ára csökken. E kedvező kilátásokat leginkább veszélyeztető kockázatot a protekcionizmus jelenti, amely nem válhat megszokottá: ez épp azokat a polgárokat sújtaná, akik leginkább védelemre szorulnak.” A növekedés várhatóan erős marad, az üteme azonban kissé lassul 2017-ben a gazdaság felpörgésével a reál-GDP növekedése az EU-ban és az euróövezetben elérte a 2,4 %-ot. A növekedést segítette a fokozott fogyasztói és vállalkozói bizalom, az erős globális növekedés, az alacsony finanszírozási költségek, magánszektor jobb mérlegei, valamint a jobb munkaerőpiaci feltételek. Bár a rövid távú mutatók azt jelzik, hogy 2018 elején a tevékenység csökken, úgy tűnik, hogy ez részben átmeneti lesz. A növekedés üteme a fogyasztás folyamatossága, az erős export és beruházás mellett várhatóan erőteljes marad. Idén mind az EU-ban, mind az euróövezetben 2,3 %-os növekedés várható. Az előrejelzésnek megfelelően 2019-ben a növekedés mindkét terület esetében 2 %-ra esik vissza, mivel egyes országokban és ágazatokban egyre nyilvánvalóbbá válnak a szűk keresztmetszetek, a monetáris politikát a körülményekhez igazítják, a világkereskedelmi növekedés pedig némileg csillapodik. A rekordszinten álló foglalkoztatás mellett bizonyos munkaerőpiacok szűkülnek A munkanélküliség tovább csökken, mostanra elérte a válság előtti szintet. A munkanélküliség várhatóan az EU-ban tovább csökken: a 2017. évi 7,6 %-ról 2018-ban 7,1 %-ra, 2019-ben pedig 6,7 %-ra. Az előrejelzés szerint az euróövezeti munkanélküliség a 2017. évi 9,1 %-ról 2018-ban 8,4 %-ra, 2019-ben pedig 7,9 %-ra csökken. Az euróövezetben az euró bevezetése óta jelenleg a legmagasabb a foglalkoztatottak száma, jóllehet ugyanitt megfigyelhető a munkaerőpiac stagnálása is. Míg bizonyos tagállamokban a munkanélküliség még mindig magas, máshol egyre nehezebb betölteni az álláshelyeket. Az erősödő nyomás miatt az infláció lassan növekedni fog A fogyasztóiár-infláció ez év első negyedében gyengült, azonban a következő negyedévekben – részben a nemrég megemelkedett olajárak miatt – várhatóan kissé növekedni fog. Mivel több tagállamban szűkebbek a munkaerőpiacok és gyorsabban növekednek a bérek, az árnyomás is növekszik. Összességében az infláció az euróövezetben 2017-hez képest 2018-ban várhatóan nem változik, hanem 1,5 % marad, majd 2019-ben 1,6%-ra emelkedik. Az EU-ban ugyanez a tendencia várható, azonban az inflációs előrejelzés erre az évre továbbra is 1,7 %, mielőtt 2019-ben 1,8 %-ra emelkedne. Az államháztartás javul, a hiány nem lépi át a GDP 3 %-át 2017-ben az összesített euróövezeti államháztartási hiány és államadósság GDP százalékban csökkent, amit az erős gazdasági növekedés és az alacsony kamatlábak támogattak. Mivel a tagállami költségvetések a javuló munkaerőpiaci feltételek hatásait élvezik, ideértve az alacsonyabb szociális juttatásokat, várhatóan 2018 lesz az első olyan év a gazdasági és monetáris unió létrejötte óta, amelynek során valamennyi kormány a GDP 3 %-a alatt tarthatja a költségvetési hiányt, ahogy az a Szerződésben is szerepel. Az euróövezet összesített államháztartási hiánya az előrejelzés szerint 2018-ban a GDP 0,7 %-ára, 2019-ben pedig 0,6 %-ára csökken. Az EU-ban az összesített hiány 2018-ban és 2019-ben várhatóan 0,8 % lesz. Az euróövezet GDP-arányos államadóssága az előrejelzés szerint 2019-ben 84,1 %-ra csökken, és majdnem minden tagállam esetében csökkenés várható. A kilátásokat veszélyeztető kockázatok nőttek és egyre negatívabbak Összességében az előrejelzést veszélyeztető kockázatok növekedtek és lefelé mutatnak. Európában a legutóbbi mutatók szerint kisebb a valószínűsége, hogy az európai növekedés a közeljövőben a vártnál erősebb legyen. Nemzetközi szinten a pénzügyi piac utóbbi hónapokban tapasztalt volatilitása a jövőben várhatóan állandó elemmé válik, ami tovább fokozza a bizonytalanságot. Az USA prociklikus költségvetési élénkítő intézkedései a várakozások szerint előmozdítják a rövid távú növekedést, ugyanakkor növelik a gazdaság túlhevülésének kockázatát, valamint annak a valószínűségét, hogy az amerikai kamatlábak a jelenleg vártnál gyorsabban növekednek. Ezenfelül a kereskedelmi protekcionizmus továbbgyűrűzése a világgazdasági kilátások tekintetében kétséget kizáróan negatív kockázatot jelent. E kockázatok összefüggenek egymással. Az euróövezet – nyitottsága miatt – különösen kiszolgáltatott helyzetbe kerülhet, ha ezek megvalósulnak. Egyesült Királyság: tisztán technikai feltételezéseken alapuló előrejelzés 2019-re nézve A későbbi összehasonlítást lehetővé téve az EU-ra vonatkozó 2019. évi kilátások mind a 28 tagállam, köztük az Egyesült Királyság tekintetében is tartalmazták az előrejelzéseket. Figyelembe véve az Egyesült Királyság EU-ból való kiválásáról folyó tárgyalásokat, a Brexit utánra vonatkozó bizottsági előrejelzések azon a tisztán technikai feltételezésen alapulnak, hogy a 27 tagú EU és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmi kapcsolat tekintetében fennmarad a jelenlegi állapot. Ez kizárólag az előrejelzés céljaira szolgál, és semmiféle módon nem érinti az 50. cikk alapján folyó eljárással kapcsolatos tárgyalások kimenetelét. Háttér-információk Ez az előrejelzés az árfolyamokkal, kamatlábakkal és nyersanyagárakkal kapcsolatos, az április 23-i állapot szerinti szakmai feltételezéseken alapul. Valamennyi egyéb beérkező adat tekintetében – ideértve a kormányzati politikákra vonatkozó feltételezéseket – az előrejelzés az április 23-ig rendelkezésre álló információkon alapul. Az előrejelzés csak a hivatalosan bejelentett és megfelelően részletezett szakpolitikai intézkedéseket veszi figyelembe, egyébként a politika változatlanságát feltételezi. Az idei évben a Bizottság visszatért ahhoz, hogy évente két átfogó előrejelzést (tavaszi és őszi), valamint két időközi előrejelzést (téli és nyári) tesz közzé, a 2012-től követett gyakorlata helyett, amely szerint évente három átfogó előrejelzést adott ki, télen, tavasszal, illetve ősszel. Az időközi előrejelzések az aktuális év és a következő évek éves és negyedéves GDP-jére és inflációjára terjednek ki, és valamennyi tagállamra és az euróövezetre vonatkozó, valamint uniós szinten összesített adatokat fognak tartalmazni. Az előrejelzések korábbi gyakorlatához való visszatéréssel a Bizottság ismét összhangba hozza előrejelzései ütemezését a többi intézménnyel (pl. az Európai Központi Bank, a Nemzetközi Valutaalap, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet). Az Európai Bizottság következő előrejelzése júliusban a 2018. nyári időközi gazdasági előrejelzés lesz. Forrás: az Európai Bizottság sajtóközleménye - 2018. május 3.
Szerző: CSMKIK
2018.05.04.