Társasági adózás: adókedvezményt javasol az unió a saját tőkére vonatkozóan

Az Európai Bizottság javaslatot tett a hitelfinanszírozást előnyben részesítő kedvezményre (DEBRA) annak érdekében, hogy segítse a vállalkozásokat a szükséges finanszírozáshoz való hozzáférésben, valamint rezilienciájuk növelésében. Ez az intézkedés olyan kedvezmény bevezetésével támogatja a vállalkozásokat, amely az adósságéval azononos adóügyi megítélést biztosít a saját tőkének. A javaslat előírja, hogy ha az adózó saját tőkéje az egyik adóévről a másikra növekszik, akkor a tőkenövekedés mértéke – az adóssághoz hasonlóan – levonható az adóalapból.

Ez a kezdeményezés a vállalkozások adózására vonatkozó, az Unió-szerte méltányos és hatékony adórendszer kiépítését célzó uniós stratégia részét képezi, továbbá hozzájárul a tőkepiaci unió céljaihoz is azáltal, hogy megkönnyíti az uniós vállalkozások számára a forrásokhoz való hozzáférést, valamint előmozdítja a nemzeti tőkepiacok valódi egységes piacba való integrálását.

A jelenlegi, adósságbarát adószabályok értelmében a vállalkozások levonhatják adójukból az adósságfinanszírozáshoz kapcsolódó kamatokat – a sajáttőke-finanszírozáshoz kapcsolódó költségeket azonban nem –, ami arra ösztönözheti a vállalatokat, hogy a növekedésük finanszírozása érdekében saját tőkéjük növelése helyett adósságot halmozzanak fel. A túl magas adósságszintek sebezhetővé teszik a vállalatokat az üzleti környezet előre nem látható változásaival szemben. Az EU-ban a nem pénzügyi vállalatok teljes eladósodottsága 2020-ban csaknem 14,9 billió EUR-t tett ki, ami a GDP 111%-ának felel meg. Ennek fényében érdemes hangsúlyozni, hogy a szilárd tőkeszerkezettel rendelkező vállalkozások kevésbé érzékenyek a sokkhatásokra, és hajlamosabbak a befektetésekre és az innovációra. Ezért az adósságfinanszírozástól való túlzott függés csökkentése és a vállalatok tőkeszerkezete esetleges kiegyensúlyozásának támogatása pozitív hatással lehet a versenyképességre és a növekedésre. A sajáttőke-jóváírást és a korlátozott mértékű kamatlevonást magában foglaló kombinált megközelítés várhatóan a GDP 0,26%-ával növeli a beruházásokat, magát a GDP-t pedig 0,018%-kal.

Valdis Dombrovskis, az emberközpontú gazdaságért felelős ügyvezető alelnök így nyilatkozott: „Az európai vállalkozások számára lehetővé kell tenni, hogy megválaszthassák a növekedésükhöz leginkább szükséges és üzleti modelljük számára legmegfelelőbb finanszírozási forrást. Azáltal, hogy az újonnan bevont saját tőke adóból levonhatóvá válik – csakúgy, mint jelenleg az adósság –, ez a javaslat csökkenti a hitelfelvételre való ösztönzést, és lehetővé teszi számukra, hogy kizárólag kereskedelmi megfontolásokon alapuló finanszírozási döntéseket hozzanak. A méltányos és hatékony adórendszer biztosítására irányuló uniós menetrend részeként a program hozzáférhetőbbé teszi a finanszírozást az uniós vállalkozások, különösen az induló vállalkozások és a kkv-k számára, és hozzájárul a tőke valódi egységes piacának megteremtéséhez. Ez fontos lesz a zöld és digitális átállás szempontjából, amihez új beruházásokra van szükség az innovatív technológiákba, amelyeket a saját tőke növelésével lehetne finanszírozni.”

Paolo Gentiloni gazdaságpolitikai biztos így fogalmazott: „Ezekben a sötét és bizonytalan időkben nemcsak azért kell fellépnünk, hogy vállalataink megbirkózzanak közvetlen kihívásaikkal, hanem azért is, hogy támogassuk jövőbeli fejlődésüket. Ma lépéseket teszünk annak érdekében, hogy a tőkéjüket növelni szándékozó vállalkozások saját tőke bevonása esetén is hasonló adókedvezményeket élvezzenek mint, adósság felhalmozása esetén. Célunk, hogy EU-szerte támogatást biztosítsunk az innovatív induló vállalkozásoknak és a kkv-knak. A hitelfinanszírozást előnyben részesítő harmonizált megoldás kiszámíthatóbbá és versenyképesebbé teszi az európai üzleti környezetet, ami serkenti tőkepiaci uniónk fejlődését. Javaslatunk segíteni fogja a vállalatokat abban, hogy szilárdabb tőkét halmozzanak fel, és ezáltal csökkenjen a kiszolgáltatottságuk, és hajlamosabbá váljanak a befektetésekre és a kockázatvállalásra. És mindez előnyös lesz az európai munkahelyteremtés és növekedés szempontjából is.”

A zöld és digitális átálláshoz új beruházásokra van szükség az innovatív technológiák terén. Az adózás fontos szerepet játszik a vállalkozások fenntartható fejlődésének és növekedésének ösztönzésében és lehetővé tételében. A sajáttőke-finanszírozásra nyújtott kedvezmény megkönnyítheti az élvonalbeli technológiákba történő ambiciózus beruházásokat, különösen az induló vállalkozások és a kkv-k számára. A saját tőke különösen fontos a gyorsan növekvő innovatív vállalkozások számára a korai szakaszban, valamint az olyan növekvő innovatív vállalkozások számára, amelyek részt kívánnak venni a globális versenyben.

Háttér-információk

A DEBRA a 21. századi társasági adózásról szóló közleményt követő intézkedés, amely felvázolja a tisztességes és fenntartható üzleti környezet és az uniós adórendszer biztosításának hosszú távú jövőképét, valamint célzott intézkedéseket határoz meg a termelőberuházások és a vállalkozói szellem előmozdítására, valamint a hatékony adóztatás biztosítására. A javaslat hozzájárul a tőkepiaci unióra vonatkozó uniós cselekvési tervhez is, amelynek célja, hogy segítse a vállalatokat a szükséges tőke előteremtésében, különösen a világjárvány utáni időszakban. A tőkepiaci unió ösztönzi a hosszú távú beruházásokat az uniós gazdaság fenntartható és digitális átállásának előmozdítása érdekében.


Forrás: az Európai Biztottság hivatalos oldala, 2022. május 11. 

 

Szerző: EEN - Hegedűs-Szabó Irén
2022.05.12.