Új innovációs szolgáltatások érhetők el a kamarában

CSMKIK, EEN

Január 1-jével  az Enterprise Europe Network keretében új szolgáltatások váltak elérhetővé a Csongrád Mgyei Kereskedelmi és Iparkamaránál.

Innovációs felmérés:

Kollégáink 3 nemzetközileg elismert módszertan (IMP3rove, Innovation Health Check, INNOKENN) révén a cégek innovációhoz való viszonyát, belső struktúráját és folyamatait segítik átvilágítani a versenyképesebb, rugalmasabb, innovációt támogató szervezeti felépítés érdekében.

  • Az IMP3rove egy olyan tanácsadói eszköz, amely egy kérdőív alapján képes objektív elemzést készíteni a részt vevő vállalkozásról, megmutatva annak erősségeit és gyengeségeit az innováció menedzsmenttel összefüggő területein. Így fény derül arra, hogy a cég innovációs stratégiája, szervezeti felépítése és belső kultúrája és egyéb anyagi feltételek hogyan segítik, vagy éppen hátráltatják az ötletek megvalósulását.
    A részt vevő vállalkozás egy benchmarking riportot kap kézhez, így olyan információhoz juthat, amely fejlődésének alapja lehet. A kérdőív eredménye megmutatja azt is, hogy hol áll a versenytársakhoz képest, globális viszonylatban.
  • Az Enterprise Ireland 2011-ben fejlesztette ki az Innovation Health Check (IHC) módszert, amely hasonlóan az IMP3rove-hoz, a vállalkozások azon jellemzőit méri fel, hogy milyen mértékben képesek és hajlandóak előidézni és integrálni az innovatív folyamatokat, termékeket, szolgáltatásokat. Az IHC pénzügyi adatokat nem vizsgál (ellentétben az IMP3rove- val). A cégvezető egy állapotjelentést kap a vállalkozása innovációs kapacitásairól. A tanácsadó segítséget nyújt a jelentés értelmezésében, elemzésében, valamint segít meghatározni a javítandó területeket, továbbá támogatást nyújt egy cselekvési terv közös kidolgozásában. Nagy különbség viszont, hogy az IHC a mikro és kisméretű, akár kezdő (start-up) vállalkozások számára is ajánlott.
  • Az InnoKenn egy német diagnosztikai módszer és eszköz, amit több ezer kis- és középvállalkozás esetén vetettek be a vállalati kultúra és képességfejlesztés érdekében. A módszer fejlesztése során 4 fő dimenzióban (stratégia, folyamatok, szervezeti felépítés, szervezeti kultúra / munkatársak) azonosították azokat az akadályokat, amelyekkel meg kell küzdeniük a vállalkozásoknak. Az InnoKenn pontos képet ad a vállalat „innovációs képességéről”, erősségeiről és gyengeségeiről a folyamatos megújulás képességeire nézve. Az eszköz lehetővé teszi a vállalat, üzem, vagy telephely innovációs képességének gyors felülvizsgálatát. A felmérés során csoportok, részlegek, vagy egyének értékelik saját szervezetüket, lehetőség nyílik a vállalaton belüli problémás területek felismerésére, ill. hogy a különféle személyzeti csoportokkal (munkavállalói képviselet, vállalatvezetés, dolgozói kör) együtt, párbeszédben dolgozzanak ki megoldásokat.

Key Account Management szolgáltatás:

Kkv Eszköz kedvezményezettként a vállalkozás jogosult egy regionális kapcsolattartó segítségére, speciális innovációs szolgáltatás igénybevételére. A kapcsolattartó, a projekt célkitűzései ismeretében, segíti a vállalkozást az elnyert támogatás optimális felhasználásban, valamint a program keretein belül elérhető szolgáltatások kiválasztásában, igénybevételében. Az Európai Bizottság felkérésére hazánkban, az Enterprise Europe Network munkatársai töltik be az innovációs tanácsadói szerepet.
Az ún. Key Account Management szolgáltatás elsődleges célja tehát, hogy a Kkv Eszköz fázis 1, vagy fázis 2 kedvezményezetteket segítse a projekt leghatékonyabb megvalósításában. A sikeresen pályázók mellé – az EEN által készített innovációs hiányosságokat feltáró felmérése alapján – a Horizon 2020 hivatalos adatbázisából kerülnek  coach-ok kijelölésre, a megfelelő témakörökben (őket közvetlen szerződés útján az EASME finanszírozza). A kedvezményezettek akár 15 napos coaching szolgáltatást is kaphatnak (3 nap az 1. fázisban és 12 nap a 2. fázisban).

Három különböző coaching szolgáltatás áll rendelkezésre:

Üzletfejlesztési: a potenciális üzleti lehetőségek azonosítására, elemzésére, értékelésére, az üzleti szegmensek meghatározására és a hatékony marketing mix kialakítására irányul;

Szervezeti: célja a KKV erőforrásainak mobilizálása a vállalat szervezetének hatékonyságának és teljesítményének biztosítása érdekében;

Együttműködési: a kkv-k támogatása az innovációs partnerségek és projekt-konzorciumok tervezésében és megvalósításában.

További tájékoztatás kérhető az inno@csmkik.hu levelezési címen.

2019-02-11T11:30:14+00:00