Új biogazdasági stratégia a fenntartható Európa érdekében

EEN

A Bizottság előterjesztette cselekvési tervét a fenntartható és körkörös biogazdaság kialakítására, amely Európa társadalmát, környezetét és gazdaságát szolgálja. A stratégia célja a megújuló erőforrások fenntartható használatának javítása és fokozása olyan globális és helyi kihívások kezelése érdekében, mint például az éghajlatváltozás és a fenntartható fejlődés.

A biológiai erőforrások és ökoszisztémák végessége azt jelenti, hogy innovációkra van szükség a lakosság élelemmel, tiszta vízzel és energiával való ellátása érdekében. A biogazdaságban az algák tüzelőanyagként használhatók, a műanyag újrahasználatra kerül, a hulladékból új bútor vagy ruha készülhet, az ipari melléktermékek pedig bioalapú műtrágyákká válhatnak. A biogazdaság 2030-ig 1 millió új zöld munkahelyet teremthet.

Jyrki Katainen, a munkahelyteremtésért, a növekedésért, a beruházásokért és a versenyképességért felelős alelnök így nyilatkozott: „Mára bizonyossá vált, hogy rendszerszintű változást kell elérnünk az áruk előállítása, fogyasztása és hulladékká válása terén. A biogazdaság – vagyis a körforgásos gazdaság megújuló szegmense – fejlesztésével új és innovatív megoldásokat találhatunk az élelem, a különböző termékek és az energia biztosítására bolygónk véges biológiai erőforrásainak kimerítése nélkül. A gazdaság újragondolása és az elsődleges termelési modellek korszerűsítése nem csupán környezetünk és éghajlatunk védelméhez szükséges, hanem nagy számban hozhat létre új zöld munkahelyeket is, különösen a vidéki és a tengerparti területeken.”

Carlos Moedas, a kutatásért, az innovációért és a tudományért felelős biztos a következőképp nyilatkozott: „Az EU élen szeretne járni a hulladék, a maradékanyagok és a szemét nagy értékű termékekké, zöld vegyszerekké, takarmányokká és textilekké való átalakításában. A kutatás és az innováció kulcsfontosságú az európai gazdaság zöld átállásának felgyorsítása és az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak megvalósítása kontextusában.”

A fenntartható körkörös biogazdaság megvalósításához a hatóságok és az ipar összehangolt erőfeszítésére van szükség. A közös erőfeszítés ösztönzése érdekében a Bizottság három fő célkitűzés alapján 14 konkrét intézkedést fog elindítani 2019-ben, melyek között szerepelnek az alábbiak:

1. A bioalapú ágazatok bővítése és megerősítése

A biogazdaságban rejlő potenciál felszabadítása és az európai gazdaság és ipar hosszú távú, fenntartható sikeressége érdekében a Bizottság a következőket tervezi:

  • létrehoz egy 100 millió eurós, körforgásos Biogazdasági Tematikus Beruházási Platformot annak érdekében, hogy a bioalapú innovációk mihamarabb bekerüljenek a piacra, és a fenntartható megoldásokba való magánbefektetések kockázata csökkenjen;
  • elősegíti az új, fenntartható biofinomítók elterjedését Európában.

2. A biogazdaság gyors elterjesztése Európa-szerte

A közép- és kelet-európai tagállamok és régiók különösen nagy kihasználatlan biomassza- és hulladékpotenciállal rendelkeznek. Ennek kezelése érdekében a Bizottság a következőket tervezi:

  • stratégiai megvalósítási menetrendet dolgoz ki a fenntartható élelmiszer-termelési és gazdálkodási rendszerek, erdészet és bioalapú ipar meghonosítása érdekében;
  • a Horizont 2020 keretében uniós biogazdasági szakpolitikai támogatási eszközt hoz létre a nemzeti és regionális biogazdasági programok fejlesztése érdekében;
  • kísérleti intézkedéseket indít a vidéki, tengerparti és városi területeken, például a hulladékgazdálkodás vagy a széngazdálkodás területén.

3. Az ökoszisztéma védelme és a biogazdaság ökológiai korlátainak megértése

Ökoszisztémánk súlyos fenyegetésekkel és kihívásokkal néz szembe, mint például a népesség növekedése, az éghajlatváltozás és a talajromlás. E kihívások kezelése érdekében a Bizottság a következőket tervezi:

  • uniós szintű nyomonkövetési rendszert hoz létre a fenntartható és körkörös biogazdaság felé tett haladás nyomon követésére;
  • adatgyűjtés révén javítja a tudásbázist és az egyes biogazdasági területek megértését, valamint az ismereteket hozzáférhetőbbé teszi a Biogazdasági Tudásközponton keresztül;
  • iránymutatást ad és előmozdítja a helyes gyakorlatok alkalmazását a biogazdaság biztonságos ökológiai korlátok közötti működése érdekében.

A Bizottság október 22-én konferenciát rendez Brüsszelben, hogy megvitassa az érdekelt felekkel a cselekvési tervet, és felhívja a figyelmet a már elérhető bioalapú termékekre.

Forrás: Európai Bizottság sajtóközlemény – 2018. október 11.

2018-10-12T09:43:30+00:00