Szellemi Tulajdonvédelmi Információs Pont

Szellemi Tulajdonvédelmi Információs Pont 2018-10-12T10:27:35+00:00

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara országos szellemitulajdon-védelmi információs hálózat részeként az iparjogvédelmi formák teljes körébe vonatkozó tájékoztatást nyújt a cégek, intézmények, szervezetek, vállalkozók, illetve valamennyi érdeklődő szellemi alkotásainak jogi oltalmával, valamint általában a szellemitulajdon-védelmével kapcsolatban. Az infopontot a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala folyamatos tanácsadással segíti, és tájékoztató anyagokkal látja el.

Szolgáltatások:

1, Szakértő tájékoztatás az alábbi kérdésekben:

 • melyek a szellemitulajdon-védelem alapfogalmai, legfontosabb területei és intézményei
 • mely alkotásokat oltalmazhatjuk az iparjogvédelem és melyeket a szerzői jog eszközrendszerével
 • milyen oltalmi formák léteznek
 • melyek, a találmány szabadalmaztatásának, valamint a használati és formatervezési minták oltalmazásának feltételei
 • hogyan történik a szó- és ábrás védjegyek, a termék- és cégnevek, logók, jelmondatok, szlogenek, sík- vagy térbeli alakzatok, szín-, fény- és hangjelek, valamint a hologramok védelmének megszerzése és fenntartása
 • hogyan oltalmazhatók a szoftverek
 • hogyan lehetséges a jogok kiterjesztése az Európai Unió tagállamaira, illetve az Európai Szabadalmi Egyezmény országaira; melyek a külföldi oltalom megszerzésének feltételei
 • mit tudunk az iparjogvédelmi információforrásokról, az iparjogvédelmi adatbázisok tartalmáról és használatáról
 • melyek a szellemi termékek hasznosításával, licencia-szerződésekkel kapcsolatos fontos tudnivalók
 • melyek a szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogok megsértésének esetei, milyen jogkövetkezmények és a jogorvoslati lehetőségek léteznek

2, Tájékoztató kiadványok:

 • Útmutató az iparjogvédelmi eljárásokról – folyamatábra
 • Tájékoztató az iparjogvédelmi hatósági eljárásokról
 • Útmutató feltalálóknak – A szabadalmi bejelentés
 • Szerzői jog
 • A szerzői jog hazai intézményei
 • Szerzői jogdíjak
 • Mit hol talál a Magyar Szabadalmi Hivatalban?
 • Tájékoztatók az egyes oltalmi formákról és bejelentési űrlapok

  3, Hozzáférés a legfontosabb iparjogvédelmi adatbázisokhoz

Bővebb tájékoztatás kérhető:

Szilágyi Katalin

tel: 62/554-250/136

e-mail: szilagyi.katalin@csmkik.hu

Piti Enikő

tel: 62/554-250/135

e-mail: piti.eniko@csmkik.hu

Kapcsolódó anyagok: