Segíti az új kohéziós programok kidolgozását az Európai Bizottság

EEN

Az Európai Bizottság közzétette a 2019. évi regionális versenyképességi mutatót, valamint a regionális politikáról készült Eurobarométer felmérést. Mindkettő segíteni fogja a 2021–2027-es uniós költségvetési időszakra vonatkozó jövőbeli kohéziós politikai programokért felelős tagállami hatóságokat a közvélemény álláspontjának megismerésében, a regionális eszközök azonosításában és célzottabb beruházások megvalósításában.

Az Európai Parlamenttel és a tagállamokkal jelenleg folynak a tárgyalások a 2021–2027-es időszakra vonatkozó következő uniós költségvetésről és a jövőbeli kohéziós politikáról. Ezzel párhuzamosan a Bizottság párbeszédet kezdett valamennyi uniós tagországgal a jövőbeli kohéziós politikai programok prioritásairól. Ez a párbeszéd azt célozza, hogy az uniós beruházások a lehető leggyorsabban eljussanak a helyi szereplőkhöz. A versenyképességi mutató és az Eurobarométer felmérés rendeltetése az, hogy támogassa e a programozási folyamatot.

Johannes Hahn, az európai szomszédságpolitikáért, a csatlakozási tárgyalásokért és a regionális politikáért felelős biztos kijelentette: „Minél előbb megszületnek az új kohéziós politikai programok, az uniós források annál hamarabb tudják helyi szinten is kifejteni hatásukat. A Bizottság tevékenyen segíti a tagállamokat programjaik kialakításában, és a közzétett regionális versenyképességi mutató és Eurobarométer felmérés egyformán hasznos szempontokat ad ahhoz, hogy hova érdemes összpontosítani az uniós és állami beruházásokat.”

A 2019. évi regionális versenyképességi mutató

A háromévente aktualizált regionális versenyképességi mutató alapján a régiók nyomon követhetik és értékelhetik fejlettségük időbeli alakulását és más régiókhoz viszonyított teljesítményüket.

Interaktív webes eszköze segítségével a politikai döntéshozók és a polgárok is láthatják, hogy hogyan teljesít régiójuk az innováció, a kormányzás, a közlekedés, a digitális infrastruktúra, az egészségügy vagy éppen a humántőke terén. Azáltal, hogy segíti a régiókat erősségeik és gyengeségeik felismerésében és a közberuházások célzottabbá tételében, a mutató hatékony segédeszköze az új programok előkészítésének.

Eurobarométer felmérés a polgárok regionális politikával kapcsolatos tájékozottságáról és véleményéről

A polgárok regionális politikával kapcsolatos tájékozottságáról és véleményéről készült Eurobarométer gyorsfelmérés alapján az európaiak túlnyomó többsége (81%) szerint az uniós finanszírozású projektek pozitív hatással vannak életükre; ez azonban csak azok körében igaz, akik ismerik e projekteket (mindössze 40%).

Az Európai Bizottság eddig is hangsúlyozta, hogy a programhatóságoknak és a kedvezményezetteknek több tájékoztatást kell nyújtaniuk az EU által finanszírozott projektekről, és a kohéziós politika következő ciklusára vonatkozó javaslatában új követelményeket határozott meg e téren. Ez utóbbiak minden programhoz kommunikációs terv készítését, közösségimédia-tevékenységeket, valamint a fontos projektek esetében események szervezését írják elő.

Az Eurobarométer felmérése alapján a legtöbb válaszadó szerint az EU-nak többet kellene befektetnie az oktatásba, valamint az egészségügyi és szociális infrastruktúrákba (91%), a környezetbe (90%), és azokra a régiókra kellene összpontosítania, ahol magas a munkanélküliség (69%) és ahol hátrányos helyzetű városi területek (54%), illetve távoli és hegyvidéki területek találhatók (52%).

A felmérés eredménye egybecseng a Bizottság által a kohéziós politika következő ciklusára vonatkozóan kitűzött politikai prioritásokkal, és betekintést nyújt a polgárok által nemzeti szinten fontosnak ítélt kérdésekbe; a válaszok országok szerinti lebontásban itt érhetők el.

Háttér-információk

Az Európai Bizottság 2018. május 29-én előterjesztette a jövőbeli kohéziós politikára vonatkozó javaslatát, és támogatja a tagállamokat a programok összeállításában, hogy lehetővé tegye a beruházások mielőbbi megindítását.

Ennek konkrét formái az átfogó egyszerűsítési csomag, az európai szemeszter részeként összeállított országspecifikus beruházási iránymutatás, illetve az olyan eszközök, mint a regionális versenyképességi mutató vagy a regionális politikáról készült Eurobarométer felmérés.

Ezeket a Bizottság a Régiók és Városok Európai Hete, 2019 elnevezésű rendezvény keretében ismerteti, ami október 7-én vette kezdetét Brüsszelben.

Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2019. október 7.

2019-10-09T09:40:23+00:00