Már érvényesek az új villamos energiapiaci szabályok

EEN
Január 1-én hatályba lépett a villamos energia piac újraszabályozásáról szóló rendelet és irányelv. A két évvel ezelőtt elfogadott jogszabályok a nemzeti piacok nagyobb fokú összekapcsolására, a határokon átnyúló villamos energia kereskedelem növelésére és az árak csökkenésére hivatottak.

A villamos energia piac újraszabályozásáról szóló irányelv és rendelet két évvel ezelőtti elfogadásával az ún. Tiszta Energia Csomag legutolsó eleme is a helyére került. Az alku értelmében a tagállamok közelebbről nem meghatározott átmeneti ideig, de 2025-ig biztosan fenntarthatják az árszabályozást elsősorban, de nem kizárólag a védett háztartási fogyasztók számára.

Az újraszabályozás egyik fő célja a villamos energia határokon átnyúló kereskedelmének útjában álló akadályok lebontása és egy olyan európai villamos energiapiac létrehozása volt, ahol a megtermelt áram 70 százaléka szabadon áramolhat a tagállamok között. Ez a jogalkotók szándékai szerint meg fogja könnyíteni a megújuló energiák villamos hálózatokba való integrálását és a megújulók végfogyasztáson belüli részarányának 32 százalékra növelését 2030-ig.

A két módosított jogszabály a fogyasztók jogait is kiszélesíti. Az áramszolgáltatóknak lehetővé kell tenni, hogy a fogyasztók díjmentesen maximum három héten, 2026 után pedig 24 órán belül válthassanak szolgáltatót.

A fogyasztóknak joguk lesz arra, hogy okosmérőkkel ellenőrizzék a fogyasztásukat, és ettől csak akkor lehet eltérni, ha egy tagállamban elvégzett elemzés kimutatja, hogy a költségek meghaladják a hasznot.

A fogyasztóknak ingyenes hozzáférésük lesz egy árakat összehasonlító online oldalhoz. A fogyasztóknak mostantól lehetőségük van a dinamikus árazásra a több mint 200 ezer ügyféllel rendelkező áramszolgáltatók esetében.

A megállapodás értelmében a tagállamok átmenetileg fenntarthatják az árszabályozást, főleg, de nem kizáróan a védett és energiaszegény háztartások esetében. Mindazonáltal a jogalkotók szerint az energiaszegénységet mindenekelőtt a szociális rendszereken keresztül kellene kezelni.

Az árszabályozást a háztartások esetében alkalmazó tagállamok fenntarthatják ezt a gyakorlatot, de jelentéseket kell készíteniük, amelyekben jelezniük kell, milyen lépéseken keresztül vezetik ki a szabályozott árakat. Az Európai Bizottságnak 2025-ben átfogó jelentést kell készítene az előrehaladásról, amelynek keretében javasolhatja majd a szabályozott árak eltörlését.

A jelenlegi szabályok megengedik az állami támogatásokat egy korlátozott ideig a konvencionális hőerőműveknek készenléti funkcióra, amikor a kereslet csúcsra jár, vagy átmenetileg nincs elég megújuló, amit be lehetne táplálni a rendszerbe (kapacitási mechanizmusok).

A szöveg megnyitja az utat egy közös uniós-tagállami kockázatfelmérés előtt az esetleges áramhiányok feltérképezésére a szükségtelen kivételek alkalmazásának elkerülése érdekében.

A jogszabály szigorúbb korlátokat állít a hőerőműveiket kapacitási mechanizmusként szubvencionálni kívánó tagállamok számára, kizárva az állami támogatásokat a leginkább szennyező széntüzelésű erőműveknek. Az 550 gramm kilowatt per óra CO2-t kibocsátó hőerőművek nem kaphatnának állami támogatást ahhoz, hogy készenlétben álljanak fogyasztási csúcsidőben. Ezeket az intézkedéseket valamennyi új kapacitási mechanizmusra alkalmazni fogják a rendelet hatályba lépésétől, illetve a már meglévők esetében 2025-től.

Forrás: Bruxinfo, 2020. január 5. 

2020-01-10T09:01:23+00:00