Kohéziós politika az EU-ban: cél a polgárok bevonása

EEN

Az Európai Bizottság két új kísérleti intézkedés útján ösztönzi a polgárok részvételét a kohéziós projektek helyi megvalósításában. A cél a polgárok és a civil társadalmi szervezetek aktív bevonásának támogatása az uniós források tervezésébe, felhasználásába és nyomon követésébe, hogy végső soron jobb eredmények szülessenek. E kísérleti intézkedések keretében a Kohéziós Alap irányító hatóságai és a civil társadalmi szervezetek szaktanácsadásban és támogatásban fognak részesülni a kohéziós projektek megvalósításához szükséges ismeretek és készségek fejlesztéséhez.

Elisa Ferreira, a kohézióért és a reformokért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „A kohéziós politikának kiemelt szerepe van azoknak kihívásoknak a kezelésében, amelyekkel ma az európai polgárok szembesülnek számos területen, az éghajlatváltozástól az innováción, a társadalmi befogadáson és készségfejlesztésen keresztül az összekapcsoltságig. Ezért fontos, hogy nagyobb beleszólásuk legyen abba, hogy e politika miként valósul meg. A polgárok fokozottabb részvétele mind a hatóságok, mind a civil társadalmi szervezetek számára előnyökkel jár majd.

Az első kísérleti intézkedés keretében az uniós forrásokat kezelő hatóságok élvonalbeli szakértői támogatásban részesülnek a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) által, és személyre szabott segítséget kapnak a polgárok bevonását, valamint az átláthatóság és elszámoltathatóság előmozdítását célzó új kezdeményezések elindításához. A kezdeményezésben részt venni kívánó irányító hatóságok a mai naptól jelentkezhetnek a felhívásra, amelynek részletei megtalálhatók a honlapon.

második kísérleti intézkedés keretében a Bizottság 250 000 eurót különít el „helyi szintű” finanszírozásban, a különösen a kisebb és helyi civil társadalmi szervezetek részéről érkező, a polgári szerepvállalást előmozdító innovatív ötletek és kezdeményezések támogatására. A cél a polgári szerepvállalás új megközelítéseinek vizsgálata, valamint a polgári szerepvállalás ösztönzése, előmozdítása és támogatása a kohéziós politikában, a projektek jobb végrehajtása és a polgárok körében az eredményeik iránti felelősségvállalás erősítése érdekében. A következő hetekben a szervezetek felkérést kapnak az ötleteik bemutatására. A felhívás figyelembe fogja venni a konferencián a szervezetektől kapott visszajelzéseket, amelyek szerint aktív szerepet kell vállalniuk a szakpolitikák közös kialakításában és nyomon követésében.

A következő lépések

A két intézkedés 12 hónapig tart, és eredményeiket a különböző projektekből levont tanulságokról szóló jelentés és vademecum, valamint a polgárok kohéziós politikába való fokozottabb szerepvállalására vonatkozó javaslatok révén terjesztik. A cél hasonló kezdeményezések előmozdítása a kohéziós politikai programokban a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó következő hosszú távú uniós költségvetés keretében.

Háttér-információk

A több mint 350 milliárd eurós összköltségvetéssel rendelkező kohéziós politika az EU fő beruházási politikája és a szolidaritás egyik legkonkrétabb megnyilvánulása. E beruházások sikere szempontjából kulcsfontosságúak a stabil intézmények és a jó igazgatási kapacitás. A polgárok fontos szerepet játszanak a hatóságok átláthatóbbá és elszámoltathatóbbá tételében, valamint a közberuházások hatékonyabbá és eredményesebbé tételében.

Ennek fényében az Európai Bizottság 2020. február 6-án Brüsszelben magas szintű konferenciát szervez „A polgári szerepvállalás fokozása a kohéziós politikában a jó kormányzás érdekében” címmel. A konferencia célja annak megvizsgálása, hogy a kohéziós politika keretében mely kezdeményezések járultak hozzá a polgárok szerepvállalásának erősítéséhez, és inspirálódás a polgári részvétel más területeken előforduló példáiból a kohéziós politikához. Az összes érintett féllel folytatott nyílt és átlátható vita lehetővé teszi, hogy a felhasználók szemszögéből vizsgáljuk meg, hogyan közelíthető a kohéziós politika a polgárokhoz. A konferenciára Elisa Ferreira, a kohézióért és a reformokért felelős biztos politikai irányításával és részvételével kerül sor.

Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2020. február 6. 

2020-02-14T08:28:33+00:00