Kérdőív a kkv fogalom meghatározásáról 2018-01-31T16:09:09+00:00

Kérdőív a kkv fogalom meghatározásáról

Az Európai Bizottság felülvizsgálja a mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) fogalom meghatározását (2003. május 6-i 2003/361/EK ajánlás). A konzultációban elsősorban olyan vállalkozások részvételére számítunk, akik találkoztak már az uniós kkv fogalommeghatározással.

E felülvizsgálat azt kívánja biztosítani, hogy a kkv-fogalommeghatározás továbbra is célnak megfelelő legyen, és eleget tegyen célkitűzéseinek a jelenlegi gazdasági környezetben. Ez a kérdőív segít felmérni, hogy mennyire megfelelő a jelenlegi kkv-fogalommeghatározás, valamint hogy az ajánláson milyen lehetséges változtatásokat lehetne eszközölni ahhoz, hogy az európai kisvállalkozások továbbra is célzott szakpolitikai támogatásban részesülhessenek.

Az ajánlás közös fogalommeghatározást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy mi tekinthető „valódi” kkv-nak; fő célkitűzésként azt tartva szem előtt, hogy

  • egyenlő versenyfeltételeket teremtsen, és elkerülje a vállalkozások közötti verseny torzulását;
  • egyenlő bánásmódot biztosítson az összes kkv számára; valamint
  • javítsa a kkv-politikák következetességét és hatékonyságát.

„Valódi” kkv-nak az olyan vállalkozás tekinthető, amelynek mérete hátrányt eredményezhet. Számos európai szakpolitikát dolgoztak ki annak biztosítására, hogy az ilyen kkv-k pénzügyi támogatásban, díjcsökkentésben részesüljenek, valamint kevesebb adminisztratív teherrel kelljen számolniuk stb. A kkv-k uniós fogalommeghatározása operatív eszköz azon kkv-k kiválasztásához, amelyeknek e szakpolitikákból részesülniük kell.

E „valódi” kkv-k azonosítása céljából az uniós kkv-fogalommeghatározás három kritériumon alapul:

  • személyzeti létszám;
  • pénzügyi paraméterek;
  • függetlenség/tulajdonviszony.

A legfontosabb a személyzeti létszámra vonatkozó kritérium (éves teljes munkaidős egyenértékben 250-nél kevesebb), amelynek teljesülnie kell.

Pénzügyi paramétereknek kell eleget tenni az árbevételre (≤ 50 millió EUR) vagy a mérlegfőösszegre (≤ 43 millió EUR) vonatkozóan annak érdekében, hogy képet lehessen alkotni a vállalkozás teljesítményéről versenytársaihoz viszonyítva, illetve a különböző ágazatok sajátosságai szerint (a kereskedelmi és a forgalmazási ágazatokat pl. jellegüknél fogva magasabb árbevételi adatok jellemzik, mint a feldolgozóipart). A fogalommeghatározás lehetővé teszi, hogy a vállalkozások túllépjék e két pénzügyi küszöbérték egyikét.

A „függetlenség/tulajdonviszony” a harmadik megvizsgálandó kritérium. Egy nagy csoporthoz tartozó kkv hozzáférhet olyan támogatáshoz, amely nem érhető el az ilyen kapcsolatokkal nem rendelkező hasonló méretű versenytársak számára. Az uniós kkv-fogalommeghatározás ezért különbséget tesz az önálló vállalkozások, a partnerkapcsolatokkal rendelkező vállalkozások (25 % és 50 % közötti tulajdonjog) és a kapcsolt vállalkozások (50 % fölötti tulajdonjog) között.

Egy vállalkozás akkor önálló, ha teljesen független, illetve nem rendelkezik partnerrel vagy kapcsolódó jogalanyokkal. Nem tekinthető önállónak, ha más jogalanyokkal áll kapcsolatban (akár partnerként, akár kapcsolt vállalkozásként) Ezekben az esetekben e jogalanyok személyzeti létszámát és pénzügyi adatait (árbevétel és mérleg) hozzá kell adni a vállalatéhoz.

Az ajánlás teljes szövege, valamint a kkv-k uniós fogalommeghatározásának gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos iránymutatás és példák a felhasználói útmutatóban találhatók, amelyet IDE kattintva érhet el.

A konzultáció megfelel az adatvédelmi irányelvnek (95/46/EK) és a személyes adatok uniós intézmények által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelmére, valamint az ilyen adatok szabad áramlására vonatkozó 45/2001/EK rendeletnek.

A kérdőívet 2018. március 8-ig van lehetőség kitölteni. A kitöltés megkezdéséhez kattintson IDE. 

Az Ön által megadott információk bizalmasak. Az eredményeket az Európai Bizottság összesített formában kapja meg.

Közreműködését előre is köszönjük.