Üdvözöljük a

Dolgozva Tanulj! projekt | Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

"Dolgozva Tanulj!" projekt

Szerző: Gulyás Tünde | 2014. július 18.

 


 

 

 

 

 

 

 

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara konzorciumi partnereként „Dolgozva tanulj!” című, TÁMOP-2.3.4.B-13/1 azonosító számmal kiemelt pályázati forrást nyert, melynek megvalósítását 2014. január 2-ával megkezdte. A támogatás összege: 1 191 169 501 Ft.

Az országos hatókörű kiemelt projekt célja, hogy biztosítsa a szakképzésben a gyakorlati képzéshez a minőségi oktatói feltételeket, és ezáltal növelje a gyakorlati képzés színvonalát, elősegítse a végzett tanulók elhelyezkedését.

A szakképzésben az utóbbi években végbement jogszabályi változások szükségessé teszik a szakoktatók folyamatos továbbképzését, módszertani kultúrájának gazdagítását. A projekt tevékenységei 3 fő téma köré szerveződnek.


Az „A” alprojekt keretén belül országosan 700 fő, Csongrád megyében 25 fő részére kerül sor pedagógiai, pszichológiai, jogi- szakmódszertani és tanügyigazgatási ismeretek átadására. A 60 órás Módszertani képzésre, az iskolai rendszerű szakképzésben együttműködési megállapodás és/vagy tanulószerződés keretében gyakorlati képzés szervezőjeként illetve folytatójaként résztvevő gazdálkodó szervezetek gyakorlati oktatói vehetnek részt.


A „B” alprojekt célja országos szinten 3000, Csongrád megyében 100 gyakorlati oktató támogatása a mester cím megszerzéséhez, elősegítve, hogy a külső képzőhelyeken szakoktatói feladatokat ellátó szakemberek rendelkezzenek mestervizsgával. A jogszabályi változások hatására, a szakképzés minőségének javítása érdekében, azon szakképesítések oktatóinál, ahol a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, 2015. szeptember 1-jétől kizárólag mestervizsgával rendelkező szakember oktathat. E kötelezettség teljesítésére a mestervizsgáztatásban kizárólagos jogszabályi felhatalmazással rendelkező MKIK és a 23 területi kamara szervezésében kerülhet sor. A projekt 80%-ban járul hozzá a képzés és vizsgáztatás költségeihez.

 

A „C” alprojekt keretében a TÁMOP-2.3.4. a „Gyakornoki program a tanulószerződés keretében a tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban” programban résztvevő, gyakornokokat fogadó mentorok részére nyújtanak szakmai szolgáltatást és módszertani segítséget munkatársaink. A program a pályakezdő szakemberek ismereteinek elmélyítését és az önálló, kreatív munkavégzés elsajátítását segíti elő a területi kamaráknál kialakított tanácsadói hálózat keretében. A gyakornoki programba lépés ösztönzése érdekében a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 352 fő tájékoztatását vállalta.

 

A projekt megvalósítása az MKIK Oktatási és Képzési Igazgatóságának koordinálásával és a 23 területi kamara illetékességével kerül lebonyolításra. Az országos kamara végzi a feladatellátáshoz szükséges fejlesztéseket, a végrehajtáshoz szükséges feltételek kialakítását és a feladatmegvalósítás felügyeletét.

 

A közreműködő szervezet weboldala: www.szechenyi2020.hu