Üdvözöljük a

Változnak az egyes oktatási, szakképzési és felnőttképzési törvények | Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Változnak az egyes oktatási, szakképzési és felnőttképzési törvények

Szerző: dr. Beregszászi Ferenc | 2017. december 19.

JogszabályváltozásA Magyar Közlöny 2017. évi 214. számában megjelent az egyes oktatási, szakképzési és felnőttképzési törvények és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról szóló 2017. évi CXCII. törvény, mely sok újdonságot hordoz.

A 2018. évi költségvetésről szóló törvény alapján a 2018-as évre ugyancsak a 480 000 forint/fő/év lesz az elszámolható alap normatíva.

 

Továbbra is elsődleges célkitűzés a duális szakképzési rendszer megerősítése, a lehetőségekhez mérten minél szélesebb tanulói és szervezeti körre történő kiterjesztése. Ezt szolgálja

  • a tanulószerződés-kötés lehetőségének kiterjesztése a szakgimnázium 11-12. évfolyamán tanulókra,
  • a kötésre jogosult egyéb szervek, szervezetek körének kibővítése,
  • a tanuló-előszerződés intézményének bevezetése, valamint
  • a gyakorlati képzők képzési jogosultságának mestervizsga meglététől történő függetlenné tétele, azaz az ún. kamarai gyakorlati oktatói képzés és minősítés létrehozása.

Megszűnik a főtevékenységű képzők definíciója a szakképzési hozzájárulásról szóló törvényben, így az ehhez kötődő előírások is megszűnnek vagy átalakulnak. E fogalom helyét viszont átveszi a kis- és közepes vállalkozásokról valamint az egyéni vállalkozásokról szóló törvény definíciója.

 

A jövőben nem szűnnek meg automatikusan a 9. évfolyamos tanulók tanulószerződései a főtevékenységű képzők esetén.

 

A „12 fős” szabály marad, azaz bizonyos képzők a kamara igazolása nélkül továbbra is csak legfeljebb 12 szerződéssel rendelkezhetnek. Ebbe a számba azonban nem kell beleszámítani a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) és a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulókat, illetve az átmeneti szabály értelmében a 2018. január 1. előtt kötött tanulószerződéseket.

 

Ugyancsak fontos változás az újonnan megvalósítani tervezett ún. gyakorlati oktatói képzés és vizsga. A bevezetés célja, hogy a gazdálkodó szervezeteknél dolgozó szakemberek szélesebb köre számára tegye lehetővé a tanulók képzéséhez célzottan szükséges ismeretek megszerzését és ennek révén a gyakorlati képzésbe történő bekapcsolódást. A kamarai gyakorlati oktatói képzés a gazdasági kamara által, az iskolai rendszerű szakképzésben gyakorlati képzést folytató szervezetnél kötelező szakmai gyakorlatukat töltő tanulókkal gyakorlati oktatóként foglalkozó, meghatározott szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberek számára szervezett képzés, amely a gazdasági kamara által szervezett, tanúsítvány kiadásával végződő vizsgával zárul.

 

A képzés során a leendő szakoktatók a tanulók gyakorlati képzéséhez és az oktatott szakképesítés komplex szakmai vizsgára történő gyakorlati felkészítéséhez szükséges alapvető adminisztrációs, pedagógiai, szociálpszichológiai és kommunikációs ismereteket sajátítanak el.

 

Bár a törvénymódosítás hatálybalépésének időpontja 2018. január 1., a kamarai gyakorlati oktatói végzettség megléte – a törvénymódosítás tervezetének egyik átmeneti rendelkezés értelmében – először a 2019/2020-as tanévtől lesz követelmény. Mindez azt jelenti, hogy gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként – azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a mestervizsga követelményeit a szakképesítésért felelős miniszter nem adta ki – 2019. szeptember 1-jéig olyan személy is részt vehet, aki kamarai gyakorlati oktatói vizsgával nem rendelkezik. Természetesen az alapfeltételeknek ezen szakoktatónak addig is meg kell felelnie (szakmai végzettség, gyakorlat, büntetlen előélet, stb.).