Szakképzési együttműködési megállapodás

Szakképzési együttműködési megállapodás 2018-01-30T13:52:14+00:00

Tisztelt Partnereink!

Tájékoztatásul közöljük, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara átdolgozta az eddig érvényben lévő EM sablonokat.

Ennek értelmében a 2017. évben kötött együttműködési megállapodásokat az új sablonokkal kitöltve fogadjuk

Leginkább formai változások és szöveges kiegészítések történtek, amelyek az alábbiakban foglalhatók össze:

 1. 1.3. táblázat „n” oszlopában a pénzbeli juttatásnál heti mértéket kell feltüntetni.
 2. Ugyanitt a „c” oszlopra vonatkozó lábjegyzetben feltüntettük a Szakképzési Hídprogramra vonatkozó, 2016. szeptember 1-jétől hatályos évfolyam-számozást.
 3. Feltüntettük aszakgimnáziumot mint új intézménytípust.
 4. 1.1. táblázat „d” oszlopának lábjegyzetét kiegészítettük az évfolyamonkénti óraszámok összetételének magyarázatával, azaz, hogy az iskola szakmai programjában meghatározott évfolyamonkénti óraszámaz összefüggő szakmai gyakorlat óraszámát is tartalmazza, ezért azt nem kell külön feltüntetni. Az adott EM keretében megszervezett gyakorlati képzés pontos idejét az 1.3. táblázat „j” oszlopa tartalmazza.
 5. Az EM és a függelék aláírásával kapcsolatban kiegészítettük a lábjegyzetet. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 56. § (1) bekezdése szerint az EM-et a szakképző iskola  és a gyakorlati képzést folytató szervezeti köti, az aláíró a jogszabály szövegezése szerint csak a szakképző iskola lehet. Az NSZFH korábbi tájékoztatása szerint a gyakorlatban a szakképzési centrum főigazgatójának van aláírási jogköre, illetve ezt delegálhatja a szakképző iskola igazgatójának. A sablonon tehát a jogszabályi előírások miatt továbbra is az iskola szerepel, viszont az lesz az aláíró, akinek ezt a jogkört delegálták.

Az új üres formanyomtatványok a csatolt fájlok között találhatók és letölthetők.

 

Az együttműködési megállapodás feltételei

A tanuló gyakorlati képzése együttműködési megállapodás alapján abban az esetben folytatható,

 • ha a szakmai és vizsgakövetelményben a gyakorlati képzésre előírt képzési idő negyven százaléknál kevesebb,
 • vagy a gyakorlati képzést folytató szervezet csak az összefüggő szakmai gyakorlatot szervezi meg.
 • vagy a gyakorlati képzést szervező csak részben rendelkezik a gyakorlati képzés feltételeivel,
 • vagy a tanuló gyakorlati képzésére költségvetési szervnél kerül sor.
 • Az esti, a levelező oktatás munkarendje és az oktatás egyéb sajátos munkarendje szerinti felnőttoktatás keretében folyó teljes gyakorlati képzésre is köthető együttműködési megállapodás, azon gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezettel vagy egyéb szervvel, szervezettel, amellyel az adott szakképesítés gyakorlati képzésére tanulószerződés köthető

A gazdasági kamara ellenőrzése a gyakorlati képzés során

Az együttműködési megállapodás megkötését megelőzően nyilvántartásba vétel iránti kérelmet kell benyújtani a kamarához. A kamara egy bevezető ellenőrzés során ellenőrzi a személyi, tárgyi és a munka-, balesetvédelmi feltételeket, majd nyilvántartásba veszi a gyakorlati képző szervet. A bevezető ellenőrzéshez szükséges nyomtatvány megtalálható a csatolt állományokban.

Az együttműködési megállapodást a gyakorlat megkezdése előtt 15 nappal a területi kamaráknak 3 példányban kell megküldeni.

Mivel az együttműködési megállapodás alapján a gazdálkodónál gyakorlati képzés folyik, a tanulói foglalkozási naplót és jelenléti ívet vezetni kell.

A tanulókat megillető juttatások, kedvezmények

 • A gyakorlati képzést folytató szervezet az összefüggő szakmai gyakorlat idejére pénzbeli juttatást köteles fizetni a gyakorlati képzésben szakképzési évfolyamon együttműködési megállapodás alapján, nappali rendszerűoktatásban részt vevő tanuló részére, melynek havi összege nem lehet kevesebb a 63. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott tanulói pénzbeli juttatás mértékénél.
 • Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás az összefüggő szakmai gyakorlaton töltött, valamennyi megkezdett hét után jár. Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás heti összege a fizetendő pénzbeli juttatás havi összegének egynegyed része.
 • Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő pénzbeli juttatás összegét a mulasztott napok arányában csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról távol marad.
 • Évközi ill. esti munkarendhez kötött gyakorlat esetén a tanulónak nem kell pénzbeli juttatást biztosítani.

A szakképzés finanszírozása

 Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves és havi bruttó kötelezettségét a 280/2011. Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján csökkentheti.

 • a gyakorlati képzési normatíva összege egy napra az alapnormatíva (480.000 Ft) összegének 130-cal történő elosztása (480.000/130≈3692 Ft)/ fő