CSR a Legrandnál

Egyéb

A Legrandnál a CSR az üzleti tevékenység szerves része. Célja, hogy biztosítsa a Legrand Csoport számára az üzleti tevékenységek fenntarthatóságát és hosszú távú eredményes működést. A vállalati felelősségvállalásuk három fókuszpontra épül.

Üzleti ökoszisztéma
A felhasználó és a felhasználó igényei állnak figyelmük középpontjában. Fontos az innováció, hogy fenntartható és energiahatékony megoldásokat kínálhassanak az épültek elektromos és digitális infrastruktúra megújítására. Termékfejlesztésükkel hozzájárulnak a felhasználók életkörülményeinek és komfortérzetének javulásához és a hatékony energiafelhasználáshoz. A Legrand élen jár az energiatakarékos megoldások kifejlesztésében és elterjesztésében. Évek óta kiemelt figyelmet fordítanak a villamos szakemberek továbbképzésére, a szakképzés fejlesztésére. Társadalmi felelősségvállalásuk minden olyan partnerre vonatkozik, akivel kapcsolatban állnak. Kiemelt fontosságot tulajdonítanak annak, hogy az emberi jogokat tiszteletben tartsák. Céljuk, hogy olyan környezetet teremtsenek dolgozóik számára, melyre a mások tisztelete, a nyíltság az etikus viselkedés és a bizalom legyen a jellemző. Beszállítóikat minősítik, folyamatosan nyomon követik tevékenységüknek a környezetre gyakorolt hatását. Folyamatosan bővülő, jó kapcsolatot ápolnak az oktatási intézményekkel.

Emberek, munkavállalók
Figyelnek a munkavállalóikra, hiszen a jó és elkötelezett szakember a vállalat legfontosabb értéke. Úgy végzik tevékenységüket, hogy betartják az egyenlő bánásmódra vonatkozó törvényi szabályozásokat és lépéseket tesznek a sokszínűség jegyében. Elindították az „Elle” női esélyegyenlőségi programukat. Támogatják a kisgyermekes nők munkavégzését és a női munkavállalók előmenetelét. Idén második alkalommal szerveztek nyári tábort dolgozóik gyerekeinek, segítve ezzel is a nyári iskolai szünet adta nehézségeket. A rendezvényeken kívül sportolási lehetőséget is tudnak biztosítani saját sportpályájukon és 7 éve rendeznek „Két kerékkel egészségesebb” programot Szentes városában a tanulók bevonásával.

Környezetvédelem
Környezetvédelmi eljárásuk alapja a kockázatok megelőzése és kezelése, valamint a szabályozásoknak, követelményeknek való megfelelőség. Évről évre az a célkitűzésük, hogy csökkentsék a vízfogyasztásukat, az energia és papír felhasználásukat. Termékeik fejlesztésénél már a tervezési fázisban figyelnek arra, hogy minimalizálják az anyagfelhasználást és csökkentsék a környezetre gyakorolt hatásuk, megkönnyítsék az újrahasznosítást a hasznos életfázist követően. A hulladékok újrahasznosítását kiemelten kezelik. A gyártási/technológiai hulladékok több mint 99%-a újra hasznosításra kerül.

2019-09-04T16:15:23+00:00