Az EU több mint 3 milliárd eurót fordít az európai fiatalok külföldi tanulására

EEN

Az Európai Bizottság közzétette az Erasmus+ programhoz kapcsolódó 2020. évi pályázati felhívását. 2020 az oktatás, a képzés, az ifjúságpolitika és a sport területén megvalósuló mobilitási és együttműködési európai uniós program utolsó éve. A tervezett 3 milliárd eurós költségvetésnek köszönhetően – amely 2019-hez képest 12%-os növekedést jelent – még több lehetőség nyílik az európai fiatalok számára arra, hogy külföldön tanuljanak, képezzék magukat vagy szakmai gyakorlatot szerezzenek. A 2020. évi pályázati felhívás részeként a Bizottság elindítja az európai egyetemek hálózatainak kialakítására irányuló második kísérleti projektjét is. Az EU ezenkívül a fenntartható beruházásokra és munkahelyekre irányuló Afrika–Európa szövetség keretében 35 000 afrikai diák és oktató számára kívánja lehetővé tenni a programban való részvételt.

Navracsics Tibor, az oktatásért, a kultúráért, az ifjúságért és a sportért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „Nagy örömömre szolgál, hogy az Európai Unió 2020-ban több mint 3 milliárd eurót fog befektetni az Erasmus+ programba. Ezáltal több lehetőség nyílik az európai fiatalok számára, hogy külföldön tanuljanak vagy külföldi képzésben vegyenek részt, amellett, hogy európai identitásuk is erősödik. A finanszírozás egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy az »Európai Egyetemek« kezdeményezés új szintre lépjen, ami jól szemlélteti az európai oktatási térségbe irányuló folyamatos beruházásunkat. Büszkeséggel tölt el, hogy erős új szövetségek alakulnak a felsőoktatási intézmények között, amelyek elősegítik a jövő egyetemeinek kiépítését, egyaránt szolgálva a hallgatókat, az oktatókat és az európai társadalom egészét.”

Marianne Thyssen, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért, valamint a munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős biztos hozzátette: „Az Eurasmus program új szakképzési finanszírozási lehetőségei az ágazatok, régiók és országok összekapcsolásával erősíteni fogják a szakképzési közösséget. Az ErasmusPro program megszilárdítása még szorosabbra fűzi ezeket a kötelékeket, és több szakoktatásban és -képzésben részt vevő tanulónak fog még szélesebb körű lehetőségeket biztosítani.”

A pályázati felhívás keretében bármely, az oktatás, a képzés, az ifjúságpolitika, illetve a sport területén tevékenykedő köz- vagy magánjogi szervezet igényelhet támogatást. Emellett pályázhatnak az ifjúsági munka terén aktív, azonban ifjúsági szervezetet nem alkotó fiatalok csoportjai is. A pályázati felhívással egyidejűleg a Bizottság közzétette az Erasmus+ pályázati útmutatót is az EU valamennyi hivatalos nyelvén. Az útmutató részletezi a 2020-ban az Erasmus+ program keretében igénybe vehető lehetőségeket a felsőoktatás, a szakoktatás és -képzés, az iskolai oktatás, a felnőttképzés, az ifjúság és a sport területén.

Az „Európai Egyetemek” kezdeményezés

2019 júniusában került sor az első 17 európai egyetem kiválasztására, amelyek jelenleg kezdik meg hálózati tevékenységüket. A most közzétett második pályázati felhívás az említett első kísérleti szakasz eredményeire épül. A kezdeményezés középpontjában az Európai Bizottság 2019. november 7-i rendezvénye áll, amelynek keretében az eddig kiválasztott európai egyetemek első alkalommal fognak találkozni, hogy megosszák információikat és megvitassák a teendőket a hallgatókkal, rektorokkal, valamint a felsőoktatásért felelős miniszterekkel. Az európai felsőoktatás jövőjével kapcsolatos vitákban további egyetemek is képviseltetni fogják magukat.

Közoktatás, szakképzés és felnőttoktatás

Az iskolai csereprogramokra irányuló partnerségek az Erasmus+ program keretében már a harmadik éve teszik lehetővé az európai iskolák számára a diákok és tanárok csereprogramokban való részvételét. Az elmúlt két évben több mint 15 000 iskola élt ezzel a lehetőséggel. 2020-ban további 9 000 iskola vehet részt a programban.

A szakképzés területén az ErasmusPro program keretében a tanulók és gyakornokok három hónaptól egy évig terjedő tanulmányi időszakot tölthetnek külföldön, hogy fejlesszék szakmai és nyelvi kompetenciáikat. A 2018-ban elindított ErasmusPro sikeresen keltette fel az érdeklődést a hosszú távú szakmai gyakorlatok iránt, és éves szinten több mint 12 000 tanuló külföldi szakképzését támogatta. A támogatás elő fogja továbbá segíteni a helyi és regionális fejlesztési stratégiákba integrált, kísérleti nemzetközi szakképzési kiválósági központok létrehozását. A központok szorosan együtt fognak működni a többi oktatási és képzési ágazattal, a tudományos közösséggel és a vállalkozásokkal az ágazati készségekre fókuszáló színvonalas tantervek kidolgozásában.

A felnőttoktatás területén a pénzügyi támogatás hozzá fog járulni a felnőttoktatási szolgáltatók regionális és nemzeti hálózatainak kialakításához, illetve megerősítéséhez, hogy a következő Erasmus program keretében több minőségi projektet kínálhassanak.

További lehetőségek az Afrika–Európa szövetség keretében

2019-hez hasonlóan az idei pályázati felhívás további lehetőségeket fog kínálni az afrikai hallgatók és oktatók számára az Erasmus+ programban való részvételre. Eddig 26 247 csereprogram már megvalósult, a cél azonban 2020-ig a fenntartható beruházásokra és munkahelyekre irányuló Afrika–Európa szövetséggel összefüggésben bejelentett 35 000 résztvevő támogatása. Az egyetemek pályázhatnak továbbá a felsőoktatási kapacitásépítés előmozdítását célzó olyan projektek támogatására is, amelyek közvetlenül hozzájárulnak a felsőoktatási együttműködéssel foglalkozó magas szintű Afrika–Európa konferencián megfogalmazott ajánlások átültetéséhez.

Háttér-információk

Az Erasmus+ az EU 2014 és 2020 közötti időszakra szóló mobilitási és transznacionális együttműködési programja az oktatás, a képzés, az ifjúságpolitika és a sport területén. A jelenlegi program, valamint annak 2021-től induló utódprogramja kulcsfontosságú szerepet játszik az európai oktatási térség 2025-ig való megvalósításában. Az Erasmus+ program törekvése, hogy megkönnyítse a különböző háttérrel rendelkező személyek részvételét a programban, különös hangsúlyt helyezve a társadalmi, gazdasági, fizikai vagy földrajzi szempontból hátrányos helyzetűek bevonására.

A Bizottság 2018 májusában javasolta az Erasmus program 2021 és 2027 közötti időszakra szóló költségvetésének 30 milliárd euróra való megkétszerezését, lehetővé téve mintegy 12 millió európai külföldi tapasztalatszerzését.

Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye – 2019. november 5.

2019-11-08T08:55:01+00:00