Kamarai Alapok

Kamarai Alapok 2019-09-19T15:23:16+00:00

 

A CSMKIK Elnöksége 2019. szeptember 13-i ülésén

a rendelkezésre álló forrás kimerülése miatt

a pályázat 2019. évi felfüggesztéséről hozott határozatot. 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

pénzügyi alapjából

gazdaság-, kereskedelemfejlesztési és innovációs témában pályázati úton elnyerhető

támogatás igénylésére 

2019. év

 

A pályázat célja, hogy egyszeri pénzügyi támogatással segítséget nyújtson a kamarai tagok gazdaság-és kereskedelem fejlesztéséhez, bel- és külföldi piacra jutásához, üzleti kapcsolataik fejlesztéséhez, valamint kutatás-fejlesztési eredmények transzferét szolgáló, műszaki fejlesztési, termékfejlesztési eredmények alkalmazására irányuló és környezetvédelmi tevékenységéhez.

A pályázat tárgya a következő lehet:

Gazdaság- és Kereskedelemfejlesztési témák:

 1. A vállalkozások termelését, szolgáltatását közvetlenül segítő, bővítő gépi berendezések, eszközök beszerzése (beleértve az energiatakarékos eszközök beszerzését)
 2. EU követelményeinek megfelelő eszközök beszerzése
 3. Bel- és külföldi kiállításokon, vásárokon, termékbemutatókon – elsősorban a megyét és annak gazdaságát bemutató rendezvényen – való részvétel dologi költségei.
 4. Közvetlenül a pályázó által gyártott, illetve forgalmazott áruhoz, ill. a pályázó által teljesített szolgáltatáshoz kapcsolódó reklám- és propaganda anyagok, termékismertetők készítése.
 5. Termék, szolgáltatás piaci bevezetését, export fejlesztési célokat szolgáló tanulmány készítése.
 6. Bel- és külföldi, szervezett üzletember találkozókon való részvétel támogatása
 7. Csongrád megyében szervezendő kereskedelemfejlesztési és befektetés-ösztönzési akciók szervezésének támogatása.
 8. Kereskedelem és vendéglátás területén franchise rendszer értékesítésének, ill. a franchise átvevő partner rendszerbe való belépésének támogatása.
 9. Telephely kialakítása, vásárlása.
 10. Szakképzési körülmények kialakítása és javítása.
 11. A vállalkozás működtetéséhez szükséges készletek beszerzése, készletgazdálkodás finanszírozása.

Innovációs témák:

 1. Technológiatranszfer,
 2. Energia és anyagtakarékos műszaki megoldások,
 3. Környezetvédelmi fejlesztések,
 4. Technológiai újítások és szabadalmi eljárások
 5. Kutatásfejlesztés eredményeinek gyakorlati alkalmazása,

 I. A pénzügyi támogatás módja:

Visszatérítendő kamatmentes támogatás maximum 10.000.000,- Ft, melyből a készletek finanszírozására fordítható rész legfeljebb 5.000.000,- Ft.

A támogatásból maximum 5 éves futamidővel a beruházás, fejlesztés értékének legfeljebb 80%-a finanszírozható.

Megkezdett fejlesztésre és a pályázat benyújtásáig már lezajlott kereskedelemfejlesztési cél (pályázat tárgya 3, 6, 7-es pontja) támogatására pályázat nem nyújtható be. A pályázatban bemutatott fejlesztést a pályázat befogadásától számított 1 éven belül kell megvalósítani.

Lehetőség nyílik a kamarai támogatás felhasználására egyéb pályázati forrás kiegészítéseként is, oly módon, hogy annak célja megegyezik az itt megjelölt prioritásokkal.

 II. A pályázat benyújtására jogosult:

Pályázat benyújtására jogosult minden olyan egyéni ill. társas vállalkozás, aki/amely

1) a pályázat benyújtásakor a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagja,

2) a pályázat benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,

3) a pályázat beadásakor lejárt köztartozása nincs,

4) a pályázat beadásakor tagdíj és szolgáltatási- és regisztrációs díj hátraléka nincs,

5) az Etikai Bizottság nem hozott elmarasztaló határozatot ellene,

6) a pályázat benyújtásakor rendelkezik legalább egy lezárt, teljes naptári évre vonatkozó működési múlttal

7) a pályázat futamideje alatt a kamarai tagság fenntartása kötelező. Amely támogatott vállalkozás a pályázati futamidő lejárta után kilép a kamarából és megszakítja tagságát, az utolsó törlesztés időpontját követő 5 évig kizárja magát az újabb pályázat benyújtásának lehetőségétől.

8) Nem pályázhat 5 évig az a kamarai tag, aki/amely a már folyósított támogatásból eredő visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget, a támogatási célt nem valósította meg, vagy megtévesztően nyilatkozott.

9) Nem pályázhat 3 évig az a kamarai tag, aki/amely a fedezetre vonatkozóan valótlan adatokat közöl vagy megtévesztően nyilatkozik.

Fent megnevezett feltételeknek együttesen kell fennállniuk, bármelyik hiánya a pályázat érdemi vizsgálat nélküli kizárását eredményezi a pályázati körből.

III. A pályázat benyújtásának tartalmi és formai követelményei:

A pályázaton való részvétel részletes feltételeit, a pályázat benyújtásának tartalmi és formai követelményeit, a pályázat elbírálásának szempontjait a Pályázati Útmutató tartalmazza.

Pályázatot benyújtani a Kamara honlapjáról (csmkik.hu) letöltött Pályázati Útmutató csomag (Adatlap és Útmutató) alapján lehet. A pályázatot papíron kell benyújtani.

Általános feltételek:

 • Azok a pályázók, akik 5 éven belül már kétszer részesültek támogatásban, abban az esetben részesülhetnek újból, amennyiben a pályázat benyújtásakor maximum 1 folyamatban lévő, vissza nem fizetett támogatásuk van, illetve forráshiány miatt egyéb pályázat nem kerül elutasításra.
 • Előnyt élveznek azok a pályázók, akik még nem részesültek támogatásban.
 • Pályázónként a kint lévő aktuális támogatás összege együttesen nem haladhatja meg a 10 millió Ft-ot.

A visszatérítendő kamatmentes támogatás a mindenkori jegybanki alapkamat + 8 % késedelmi kamattal növelt teljes összege lejárttá válik azon a napon, amikor a vállalkozás kamarai tagsága megszűnik, vagy kamarai tagdíj és szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti.

A pályázat beérkezésének és elbírálásának határideje:

A pályázatok befogadása felfüggesztésig folyamatos. A beadott pályázatok hiánypótolhatók. A hiánytalanul beérkezett pályázatokat a Kamara befogadó nyilatkozat kiállításával veszi nyilvántartásba. A befogadott pályázatokról az Elnökség a soron következő ülésén dönt.

A pályázat leadásának helye/postai címe: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. /6701 Szeged Pf.:524.

A benyújtott pályázatokat a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége bírálja el az Elnökség mellett működő Gazdaságfejlesztési Munkabizottság javaslata alapján,

 • a 2019. március 14-ig befogadott pályázatokat legkésőbb 2019. április 30-ig,
 • a 2019. május 3-ig befogatott pályázatokat legkésőbb 2019. június 30-ig,
 • a 2019. augusztus 9-ig befogadott pályázatokat legkésőbb 2019. szeptember 30-ig,
 • a 2019. november 8-ig befogadott pályázatokat legkésőbb 2019. december 31-ig. A pályázat 2019. szeptember 13. napján felfüggesztésre került!

A pályázat felfüggesztéséről a Kamara Elnöksége dönt a rendelkezésre álló keret kimerülése esetén. A felfüggesztés ténye a Kamara honlapján kerül közzétételre.

A pályázati felhívás és az útmutató az alábbi linkekről tölthető le:

 

Szeged, 2019. január 23.

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége