Adatlap, a regisztráció módjai

Adatlap, a regisztráció módjai 2019-09-05T08:46:31+00:00

A kamarai nyilvántartásba vétel kérelmezéséhez szükséges adatlap kitölthető elektronikusan a WWW.KAMREG.HU oldalon elérhető regisztrációt segítő szoftver segítségével, vagy kézzel a csatolt dokumentumok között található kinyomtatható adatlapon, valamint a kapcsolódó pótlapokon.

A cégszerűen aláírt adatlap az alábbi elérhetőségek valamelyikén juttatható el Kamaránkhoz:

  • postán: 6701 Szeged, Pf. 524
  • faxon: 62/426-149
  • beszkennelve e-mailben: regisztracio@csmkik.hu
  • személyesen ügyfélszolgálati időben: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Az adatlap kötelező és önkéntesen megadható adatokból áll, a nem kötelező jelleggel megadható adatok közlése a regisztrációs szám kiadását nem befolyásolja, de a közölt adatok valódiságáért az adatközlő felel.

A benyújtott nyilvántartásba vételi kérelmek csak az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulás megfizetésével érvényesek.

Az igazolás – mely tartalmazza Gktv. szerinti nyilvántartási számot és az igazolást a kamarai hozzájárulás megfizetéséről – letölthető az online regisztrációs felületről(bejelentkezés után) vagy kérhető Csongrád megyei kamarai ügyfélszolgálatokon. A hozzájárulásról számla nem készül, az a banki bizonylat, illetve befizetési pénztárbizonylat alapján elszámolható.

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ügyfélszolgálati irodáinak elérhetőségeit és nyitva tartási rendjét ezen a linken találja meg.

Szeretnénk felhívni a regisztráló vállalkozók figyelmét arra, hogy a regisztrációs lap kitöltése csak egyszer szükséges, azonban az adataiban történt változást a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül be kell jelentenie a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarához. A változások bejelentése díjmentes.