A képviselők 2021-ben állítanák át utoljára az órát

EEN
A nyári időszámítást általánossá tenni kívánó EU-tagállamokban 2021 március utolsó vasárnapján, a téli időszámításhoz ragaszkodó tagországokban pedig 2021 október utolsó vasárnapján lenne a végső óraátállítás az EP közlekedési szakbizottságának javaslata szerint.

Ha az EP-képviselőkön múlna, akkor a nyári időszámítás állandóvá tételét preferáló uniós tagállamokban 2021 március utolsó vasárnapján állítanák át utoljára az órát, a rendes (téli) időszámításhoz ragaszkodó tagállamokban pedig 2021 októberének utolsó vasárnapján.

A Parlament közlekedési és turisztikai szakbizottsága ilyenformán 23 igen szavazattal, 11 ellenében támogatásáról biztosította az Európai Bizottság eredeti javaslatát, azzal a különbséggel, hogy 2019 helyett csak 2021-ben szűnne meg az óraátállítás.

A tagállamok ugyanakkor maguk dönthetnének arról, melyik időszámítást választják.

A képviselők azt szeretnék, ha a tagállamok összehangolnák egymással az új rezsimeket. A Bizottságnak pedig az lenne a tiszte, hogy felmérje a tagállami döntéseket annak érdekében, hogy az egyik ország átállása a nyári időszámításra, illetve egy másiké a télire, ne okozzon fennakadást a belső piac működésében.

Ha a Bizottság arra a következtetésre jutna, hogy a különböző időszámítások súlyos és folytonos fennakadást okoznának az egységes piac működésében, javaslatot terjeszthetne elő az irányelv alkalmazási idejének maximum egy évvel történő elhalasztására és benyújthatna egy új jogszabályi javaslatot.

Még a plenárisnak is meg kell szavaznia a tervezetet ahhoz, hogy az EP hivatalos álláspontja legyen a Tanáccsal később kezdődő egyeztetéseken.

A Parlament különböző tudományos tanulmányokra hivatkozva – amelyek az óraátállításnak különösen az emberi egészségre gyakorolt negatív hatását taglalták – kezdettől fogva katalizátora volt a ’70-es évekbeli olajválság hatására bevezetett óraátállítási gyakorlat eltörlésének.

A Bizottság 20187 nyarán nyilvános konzultáció keretében kérdezte meg az európaiak véleményét. A 4,6 millió beérkezett válasz 84 százaléka az évi kétszeri óraátállítás megszüntetése mellett szállt síkra. A Bizottság ezt követően tavaly szeptemberben terjesztette elő hivatalos javaslatát, amit a az EP-nél jóval mérsékeltebb lelkesedéssel fogadtak a tagállamok.

Forrás: BruxInfo – 2019. március 4.

2019-03-08T10:29:52+00:00